Betöltés...
 

A teleház munkatárs feladata a mezőgazdasági szektorban

1. fejezet

1. Bevezetés

Mezőgazdáság tevékenység nagyon sokrétű, magába foglalja a növénytermesztést, kertészetet, állattenyésztést, a halászatot, a haltenyésztést, a szaporítóanyag termesztést, a vadgazdálkodást, az erdőgazdálkodástés lehet ezek kombinációja is az ún. vegyes gazdálkodást.

Kiegészítő tevékenység alatt értjük a falusiés agroturizmust, a kézművesiparitevékenységet, a fűrészáru-feldolgozást, az elsődleges élelmiszer-feldolgozást, a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítását, nem élelmiszer célú feldolgozását, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítését, mezőgazdasági szolgáltatást.

Ma már nemcsak szorosan vett szakmai feladatokat kell ellátniuk a termelőknek, hanem rengeteg adminisztrációs terhet ró rájuk a pályázattal elnyerhető támogatási rendszer, a gazdaság menedzselése, könyvelőt kell tartaniuk pénzügyeik intézéséhez, piaci információkat kell beszerezniük termékeik értékesítéséhez, adatszolgáltatásra kötelezettek, igazolásokat kell beszerezniük különböző hivataloktól.

Általános tapasztalat az, hogy az ún. „papírmunkát” nem szívesen végzik. Előfordul, hogy családon belül valaki felvállalja a hivatalos ügyek intézését, vannak azonban olyanok is, akik külső segítséget, teleházat, szaktanácsadót vesznek igénybe a hivatalos ügyeik intézésére.

Nem beszélve arról, ha valaki pályázatot kíván benyújtani, önmagáról adatokat kell szolgáltatnia, a rengeteg igazolást kell csatolnia, aminek hiánya a pályázat befogadását veszélyezteti.

Az utóbbi időkben állandóan változó közgazdasági helyzetben a gazdálkodást nem lehetett tervezni, ezzel szemben az Európai Unió 5-7 éves terveket kér az agráriumtól, a kormányzati szinttől a gazdálkodókig. Ez új kihívást jelent, az új feltételrendszerhez új ismertek megszerzését, külső segítséget igényel.

1.2. A teleház munkatárs feladata

A teleház munkatársnak mintegy közvetítő szerepet kell játszania gazdálkodók és hivatalok, a termelők és szaktanácsadók között. Kellő szaktudás esetén önmaguk is lehetnek szaktanácsadók, sőt pályázatok elkészítésében is részt vehetnek.

A pályázatkészítés ma ár egy külön szakma, sőt sok esetben nem is egy ember készíti, hanem team munka keretében születik meg. Pl. egy beruházási projekthez pénzügyi ismeretekkel készülnek az 5 éves üzleti tervek. Szakmai és jogszabályi szaktudást, pályázatkészítési rutint igényel a pályázat céljának megfogalmazása, és a terv elkészítése.

Ahhoz, hogy a mentor segítséget tudjon nyújtani, vagy a megfelelő helyre tudja irányítania hozzá fordulókat, ismernie kella közigazgatás felépítését, azon belül is, elsősorban a földművelésügyi szakigazgatás intézményrendszerét, feladatait, illetékes szerveit, jogszabályokat, támogatási forrásokat, piaci szereplőket, érdekképviseleti szerveket, internetes elérési helyeket, esetleg az on-line ügyintézést, adózási, TB ügyeket is.

Fordulhatnak a teleház munkatárshoz diákok, akik szakdolgozatot akarnak írni, szakirodalmat, könyvtárakelérhetőségét, kutatás-fejlesztési információkat, vagy továbbtanulásilehetőséget keresnek. Pályázatkészítők statisztikai adatokat, pályázati forrásokat, hitellehetőségekről, foglalkoztatásihelyzetről gyűjtenek információt.

1.2. Milyen szintű információkat tud összegyűjteni a teleház munkatárs?

 • Települési (saját önkormányzattól)
 • Kistérségi (kistérségi társulásoktól, Központi Statisztikai Hivataltól (KSH)
 • http://www.ksh.hu/
 • Megyei (megyei kiadványok, honlapok, KSH adatok)
 • Regionális (regionális szervezetek, ezek honlapjai)
 • Országos (országos hatáskörű szervek közleményei)
 • EU-régió (kiadványok, rendezvények, pályázatok)
 • EU
 • Világ

1.3. Az információhoz való hozzáférés lehetőségei

 • Szóbeli információ:előadáson, hivatalok ügyfélszolgálati irodáiban közvetlenül, telefonon, személyes ismeretség alapján
 • Nyomtatott információ:könyvek, jogtár, levél, fax térítésmentes, megrendelt szolgáltatás formájában
 • Elektronikus formában:Internetről, e-mailen keresztül, Internetes újságok megrendelése által
 • Oktatás:továbbképzések, szakmát adó képzések tananyagaiként

1.4. Hol lehet az információt beszerezni, elérni?

 1. Államigazgatási szférából, ezek lehetnek:

 • Minisztériumok, http://www.kormany.hu/hu/miniszteriumok(external link)
 • Országos hatáskörű szervezetek megyei vagy regionális kirendeltségei
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal, http://www.nav.gov.hu/(external link)
 • Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjai
 • http://www.kormanyhivatal.hu/hu, Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok
 • Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Fővárosi, ill. Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok
 • Nemzeti Innovációs Hivatal http://www.nih.gov.hu/hivatal/regionalis/regionalis-fejlesztesi-100330- Regionális Fejlesztési Ügynökségek
 • Önkormányzatok és társulásaik,
 • Önkormányzati intézmények,
 • Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum (közösségi marketing, kiállítások)
 • Megyei és VM fenntartású szakképző intézmények,
 • Felsőfokú oktatási intézmények
 • Könyvtárak, művelődési házak, teleházak stb.

 

 1. Szaktanácsadók, szaktanácsadó szervezetek(non profit vagy profitorientáltak)
 2. Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet www. nakvi.hu
 3. Regionális Szaktanácsadási Központok (NAKVI honlapon)
 4. Szakértői névjegyzék (NAKVI honlapon)
 5. Agrárkamara falugazdász hálózat (kamara ügyfélszolgálati irodák)
  • http://www.nak.hu/hu/kamara/ugyfelszolgalati-irodak
 • NAKVI Bemutató üzem hálózat

C) Piaci szereplők

 • Termelők (őstermelők, családi gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók, Kft, Rt, KKT, stb.)
 • Bankok, Takarékszövetkezetek
 • Biztosító társaságok
 • Kereskedők, felvásárlók
 • Árutőzsde, stb.

D) Civil szféra

 • Érdekképviseleti szervezetek
 • Társadalmi szervezetek
 • Vállalkozásfejlesztési alapítványok,
 • ITDH
 • Teleházak, telekunyhók
 • Euro Info Központok stb.

1.5. Az információk forrása témák szerint

 • Pályázatokról:
 • Kiíróktól: pl Vidékfejlesztési Minisztérium- VM rendeletek, MVH Hivatal –MVH közlemények, Regionális Fejlesztési Ügynökség, NFA- Nemzeti Földalapkezelő
 • pályázatfigyelő rendszerekből: Forrás-expressz, PAFI (pályázatfigyelő)

 

 • Hitelekről: bankok, takarékszövetkezetek (OTM megállapodott a Nemzeti Agrárkamrával termelői kedvezményes hitelekről) 
 • Biztosításokról: biztosító társaságok
 • Statisztikai adatokrólKSH on-line kapcsolat, megrendelt kiadványokból, Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKII)
 • Meteorológiai adatokról: OMSZ, növényvédelmi előrejelző rendszerek meteorológiai adatai
 • Növényvédelmi előrejelzésekről: Nemzeti Agrárkamara
 • Mezőgazdasági információ: Vidékfejlesztési Minisztérium
 1. Alma Terméktanács
 2. Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács
 3. Baromfi Termék Tanács
 4. Cukor Terméktanács
 5. Dísznövény Szövetség és Terméktanács
 6. Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács
 7. Éticsiga Terméktanács
 8. Országos Fűszerpaprika Terméktanács
 9. Gyógynövény Szövetség és Terméktanács
 10. Hagyma Terméktanács
 11. Haltermelők Országos Szövetsége és Terméktanácsa
 12. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
 13. Juh Terméktanács
 14. Konzervuborka Termelők, Forgalmazók és Feldolgozók Országos Szövetsége Terméktanács
 15. Nyúl Terméktanács
 16. Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács
 17. Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács
 18. Tej Terméktanács
 19. Toll Terméktanács
 20. Vágóállat- és Hús Terméktanács
 21. 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
 22. Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
 23. Zöldség-Gyümölcs Terméktanács
 • terméktanácsok elérhetősége: http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/e/eb/40000/TERM%C3%89KTAN%C3%81CSOK.pdf
 • Nemzeti Agrárkamara, területi kamarák,
 • EU jogszabályok fordításai:Igazságügyi Minisztérium honlapja, GAK Kht. Honlapja, Minisztériumok honlapja, Figyelőnet törvénytára stb, Magyar Közlöny (írott, és Internetes oldalai), VM Értesítő, www.magyarorszag.hu(external link)
 • Csongrád Megyei Agrár információs Rendszer adatainak felhasználása,
 • Piaci információk:Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII), mezőgazdasági termelők, vállalkozók, gazdasági társaságok, kereskedők, nagybani piacok, felvásárlók, telekommunikációs szolgáltatók, informatikai cégek,
 • Kistérségi információk:kistérségi irodák
 • Termelés információkmezőgazdasági termelők, vállalkozók, gazdasági társaságok
 • Közhasznú információk: Civil szervezetek

1.6 Mire kell figyelni a teleház munkatársnak?

Sok esetben a honlapok több éves, már idejét múlt adatokat tartalmaznak. Nem egyszer tapasztalható, hogy nagy lelkesedéssel, és kellő pénzügyi hátérrel elindulnak weblapok, és pár éven belül a kezdeményezés vagy személyi, vagy pénzügyi okokból abbamarad, az adat, a cikk, vagy jogszabály azonban még sokáig megtalálható. Meg kell keresni az időszerű információ forrását, nem szabad közvetítő szervezetekre hagyatkozni. Van, amikor nem a honlap az, ami a legfrissebb híreket tartalmazza, más adathordozót kell igénybe venni, vagy személyesen kell utána járni.

A jogszabályok többsége megváltozott és változik folyamatosan. Új törvények, rendeletek születnek, melyek nyomon követése komoly odafigyelést igényel.

Keresni lehet a nemzeti jogszabálytárban: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

Az évek óta tartó és jelenleg is folyó közigazgatási reform, az államháztartás racionalizálásából fakadó intézményi összevonások, a választások során kialakuló új kormány és minisztériumok az információk folyamatos aktualizálását teszik szükségesé.

1. fejezet Ellenőrző kérdések

 1. Mi a mezőgazdasági tevékenység?
 2. Mi a kiegészítő tevékenység?
 3. Mi a teleház munkatárs feladata?
 4. Milyen információt igényelnek a teleház munkatárs ügyfelei témák szerint?
 5. Hol lehet ezeket beszerezni?
 6. Kik a piaci szereplők
 7. Kik a civil szereplők?
 8. Mire kell figyelni a teleház munkatársnak?

Szerző: Seprenyiné Erdei Gizella

Elérhetősége: gseprenyi@gazdaportal.hu. gseprenyi@gamil.com, 30/303-45-17

Szerző szakmai bemutatkozása: Agrármérnök, genetikai szakmérnök, kutatási, államigazgatási, kamarai, felnőttképzési, akkreditációs, mezőgazdasági, vidékfejlesztési, önkormányzati pályázatírási, szaktanácsadási tapasztalatokkal.Jelenleg a Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársaként 2. alkalommal végzem a tananyag elkészítését.

Partnerszervezet adatai:

Megírás dátuma: 2014.03.15.

A tananyag érvényesség: Minden oktatás előtt aktualizálni.

Oka:

 1. A szakterület intézményrendszere az előző tananyaghoz képest kétszer változott teljes egészében és eddig minden kormányváltás után változott. A tananyag a 2014 évi magyar országgyűlési képviselői választások előtt készül, tehát nem jelezhető előre, hogy a mostani állapot milyen mértékben érinti a szakigazgatást.
 2. A jogszabályi környezet is folyamatosan változik.
 3. A tananyag fontos rész lenne a 2014-2020 közötti EU költségvetéshez kapcsolódó mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások részletes ismertetése. Ez még nem készült el, a tagállamokkal még nem történt meg a végleges megállapodás, ezért a 2014. év átmeneti év a támogatások szempontjából. Csak főbb irányvonalakat tartalmaz a jelenlegi tananyag.