Betöltés...
 

Civil társadalom - 2. Civil szolgáltatási rendszer

 

A hazai civil szektor megfelelő fejlesztése érdekében feltétlenül szükség van a megyei és helyi szinten szolgáltatást nyújtó szervezetekre.

A megyei Civil Információs Centrumok szolgáltatásai a civil szervezetek életét hivatottak segíteni tanácsadással, információval, képzésekkel.

A Civil Információs Centrumok által nyújtott főbb szolgáltatások a következők:

·         segítséget nyújtanak a civil szervezetek számára az adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez;

·         tájékoztatást nyújtanak támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról;

·         gyakorlati segítséget kínálnak és egyénre szabott tanácsadást végeznek civil szervezetek számára (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén);

·         elősegítik a kommunikációt és ösztönzik az együttműködést a szektoron belül, és a szektorok között egyaránt.

Az Esélyek Házainak egyik fő feladata a társadalmi attitűdformálás. Munkájuk szerves része a partnerségépítés, és a hálózatfejlesztési, koordinációs feladatok ellátása az esélyegyenlőség területén tevékenykedő civil szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók között. Ezen kívül szakmai munkacsoportokat működtetnek az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, szolgáltatók részvételével, és segítséget nyújtanak a célcsoportok érdekképviseleti szervezeteinek megalakításához, valamint a célcsoportokat segítő szervezetek, intézmények munkájához.

A megyei Önkéntes Centrumok (http://www.onkentescentrumok.hu/) folyamatosan tájékoztatják a helyi és az adott megyében élő önkénteseket és az őket fogadó szervezeteket valamint a társadalmi környezetet az önkéntességről és az ahhoz kapcsolódó témákról, eseményekről. Népszerűsítik az önkéntességet rendezvényeken, fórumokon és egyéni megkereséseken keresztül valamint önkéntesek és az őket fogadó szervezetek között közvetítenek, azok összekapcsolásával adatbázis használatán keresztül. Esetenként kutatásokat végeznek, képzik az önkéntesség szereplőit, vállalati önkéntes programokat népszerűsítenek és közvetítenek, valamint az önkéntesek és szervezeteik érdekeit érvényesítik és képviselik. Számos megyében a kisebb településeken Önkéntes Pontok segítik a heyi lakosság önkéntes tevékenységének fejlődését.

A fenti, hálózatban működő, alapvetően megyei jelleggel rendelkező szolgáltatók mellett vannak olyan civil szervezetek, akiknek küldetése a civil szervezetek fejlesztése és elsősorban civil szervezetek számára kínálnak szolgáltatásokat. Jelentősebb civil szolgáltatók a fentiekekn kívül a felnőttképzési intézmények, a szervezetfejlesztő és közösségfejlesztő szervezetek, érdekvédelmi vagy szakmai szövetségek, illetve az adományosztó szervek.

A Civil Információs Portál (http://civil.info.hu) célja, hogy egy honlapon összesítve legyenek elérhetők a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek által az Interneten közzétett, civil szervezetekre vonatkozó nyilvános információk. A portál további célja, hogy megjelenítési felületet biztosítson egy országos civil adatbázisnak, amely segítségével a központi államigazgatási szerveknél nyilvántartott, civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános adatok együttesen jelenhetnek meg és le is kérdezhetők.

A portál információs forrásként szolgálva a civil szervezetek és tevékenységük iránt érdeklődő látogatók számára fogadja, feldolgozza és strukturált, kereshető formában elérhetővé teszi a civil szervezetek, valamint az azok nyilvántartásában, támogatásában érintett költségvetési szervek által közzétett nyilvános információkat. Lehetővé teszi az érintett szervezetek számára a civil szférát érintő információk közzétételét, és a civil szférával folytatott interakciót.

A Civil Információs Portál biztosítja a következő adatokat:

·         Országos Bírósági Hivatal (OBH) – civil szervezetekkel kapcsolatos adatok, beszámolók elérése.

·         Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – kedvezményezettek listájának lekérése, elszámolással érintettek adatainak letöltése, kizárt civil szervezetek adatainak letöltése

·         Magyar Államkincstár (MÁK) - Civil szervezetek pályázati adatainak letöltése, pályázati kiírások adatainak letöltése

·         Közérdekű önkéntes adatok bejelentése (KÖT) – A portál lehetőséget biztosít a Közérdekű Önkéntes Tevékenység bejelentéséhez szükséges bejelentő lap letöltéséhez és az önkénteseket fogadó szervezetek kereséshez

·         Civil Információs Centrumok elérhetőségei, nyitvatartási idők, események, rendezvények, együttműködési jó gyakorlatok, szolgáltatások megjelenítése

·         Külhoni magyar civil szervezetek regisztrációja

·         A Nemzeti Együttműködési Alap oldalai tartalmazzák:- alapvető információk a NEA jogszabályi környezetével kapcsolatosan- a Tanács, kollégiumok és tagjaik adatai, a testületek működésének eseményei, beszámolói- a NEA pályázati kiírásai és kapcsolódó útmutatók, elszámolási segédletek, szerződésminták - NEA támogatási adatok részletes keresője

·         egyéb praktikus információk, háttéranyagok