Betöltés...
 

Civil társadalom - 7. Ellenőrző kérdéssor

1.1. Kérdések

 1. Melyek a civil szervezetek jogi formái a civil törvény meghatározása szerint?
 2. Melyek a közhasznúság megállapításának a feltételei? Ezek a feltételek mivel igazolhatók?
 3. Melyik minisztériumhoz tartozik a civil kapcsolatokért felelős államtitkárság?
 4. Melyek a legjelentősebb civil szolgáltatók?
 5. Miért van szüksége egy civil szervezetnek stratégiára?
 6. Melyek a főbb menedzsment területek?
 7. Melyek a jól működő civil hálózatok alapvető vonásai?
 8. Miért szükséges a szektorok közötti összefogás?

1.2. Válaszok

 1. Melyek a civil szervezetek jogi formái a civil törvény meghatározása szerint?

Helyes válasz: A törvényi meghatározás szerint civil szervezet az alapítvány és az egyesület.

 

 1. Melyek a közhasznúság megállapításának a feltételei? Ezek a feltételek mivel igazolhatók?

Helyes válasz: Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző civil szervezet vagy törvény alapján elrendelt szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

Megfelelő erőforrással rendelkezik, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy

b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy

c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

 

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az összes bevétel kettő százalékát, vagy

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

 

 1. Melyik minisztériumhoz tartozik a civil kapcsolatokért felelős államtitkárság?

Helyes válasz: Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság az Emberi Erőforrások Minisztérium alá tartozik.

 

 1. Melyek a legjelentősebb civil szolgáltatók?

Helyes válasz: A megyei hatókörrel rendelkező Civil Információs Centrumok, Esélyek Házai, Önkéntes Centrumok.

 

 1. Miért van szüksége egy civil szervezetnek stratégiára?

Helyes válasz:

 • segít a csoport céljainak, prioritásának (fontossági sorrendjének) meghatározásában
 • segít a célok eléréséhez szükséges feltételek megteremtésében
 • figyelmeztet a környezetünkben végbemenő változásokra és azok jövőbeni hatásaira
 • döntésre késztet a jövőhöz való viszonyunkat illetően.

 

 1. Melyek a főbb menedzsment területek?

Helyes válasz: szolgáltatás menedzsment, pénzügyi menedzsment, humán erőforrás menedzsment, minőségmenedzsment, kommunikációs menedzsment.

 

 1. Melyek a jól működő civil hálózatok alapvető vonásai?

Helyes válasz:

 • Mellérendelő kapcsolati rendszer
 • Öncélúság megelőzése
 • Bizalmi viszony
 • Kölcsönös vszonyok
 • Egyenlő hozzáférés mindenki számára
 • Átláthatóság biztosítása
 • A hálózati koordináció szükségessége
 • Érzelmi megerősítés

 

 1. Miért szükséges a szektorok közötti összefogás?

Helyes válasz: A szektorok szereplőinek szerencsés találkozása alkalmával képessé válnak helyi társadalmi ügyek hosszú távú megoldásának kidolgozására, megvalósítására, fejlesztésére. Az egyes szektorbeli szervezetek saját szempontjukból és lehetőségeik alapján tesznek hozzá a társadalmi ügy megoldásához.