Betöltés...
 

Civil társadalom - 8. Linkgyűjtemény

 

Civil Információs Portál: http://civil.info.hu/

Közhasznúsági kalkulátor a közhasznúság megállapítására: http://kozhasznusag.kormany.hu/kozhasznusagi-kalkulator

Közfeladatok pédatára: (http://www.civil.info.hu/documents/10179/545e207d-6374-48e2-9502-9fc0d31c2d48)

A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2012-ben

(http://nonprofit.hu/tanulmany/nonprofit-szektor-legfontosabb-jellemzoi-2012-ben)

Nonprofit szervezetek szerepe a régiókban (KSH) (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/nonprofitregio.pdf)

Civil Információs Centrumok (CIC-ek) (http://cic.ckh.hu/civil-informacios-centrumok, illetve http://civil.info.hu/civil-informacios-centrumok)

Önkéntes Centrumok (ÖC-k) (http://www.onkentescentrumok.hu/)

Összefoglalás a civil szervezetek adózási szabályairól 2014-ben (http://civil.info.hu/documents/259547/0/13%20_sz%20_fuzet_Civil_szervezetek_20140220.pdf)

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről (http://www.nav.gov.hu/data/cms280406/24._IF_Adonaptar_2013.pdf)

Tájékoztató a civil szervezeteket terhelő - beszámolóikkal kapcsolatos - letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségről: (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tajekoztato-civil-szervezeteket-terhelo-beszamoloikkal-kapcsolatos-letetbe-helyezesi-es-kozzeteteli)

A civil szervezetek beszámolóinak letétbe helyezésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók:  (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/gyakorlati-tajekoztato)

Civil szervezetek névjegyzéke: (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke)

Civil szervezetek csőd, felszámolási és végelszámolási eljárásai: (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek-csod-felszamolasi-vegelszamolasi-eljarasai)

Ügyészségek (http://mklu.hu/hnlp14/?page_id=98)

Elektronikus ügyintézésekhez kapcsolódó űrlapok: (http://civil.info.hu/intezze-el)

Iratminták: http://nonprofit.hu/niok_general/term/template_categories

Civil szervezetek névjegyzéke:

(http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke)

Az egyesület létrehozásának lépései részletesen (http://nonprofit.hu/content/egyes%C3%BClet-l%C3%A9trehoz%C3%A1s%C3%A1nak-l%C3%A9p%C3%A9sei)

Az alapítvány létrehozásának lépései részletesen (http://nonprofit.hu/content/alap%C3%ADtv%C3%A1ny-alap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1nak-l%C3%A9p%C3%A9sei

Kommunikációval kapcsolatos civil szakkifejezések szótára: http://www.civilkomp.hu/szakkifejezesek/tck

Pályázatfigyelő (www.pafi.hu)

Nemzeti Együttműködési Alap (http://civil.info.hu/web/nea)

Együttműködés és partnerség

http://www.algyo.hu/adat-strategiak/AROP/egyuttmukodes.pdf

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata (http://www.szmm.gov.hu/civil_tananyag/tananyag/civil_program/docs/breiner_tanulmany.pdf)