Betöltés...
 

EU információk - 02. Jelképek

Zászló

Image

 

Az EU zászlaja nem csak jelkép, hanem Európa tágabb értelemben vett egységét és öntudatát is szimbolizálja.

 Az európai zászló kék mezőben kört alkotó tizenkét arany csillagot ábrázol. A csillagok az európai népek közötti egység, szolidaritás és harmónia eszményét jelképezi.

A kör az egységet jelképezi, azonban a csillagok száma és a tagállamok száma között nincs összefüggés.

A zászló története 1955-re nyúlik vissza. Eredetileg az emberi jogokat védelmező és az európai kultúrát támogató Európa Tanács választotta jelképéül.

A következő években az Európa Tanács aztán a születőben lévő európai intézményeket is arra buzdította, hogy fogadják el a lobogót saját jelképüknek.

Az Európai Parlament 1983-ban fogadta el a zászlót, majd 1985-ben az EU vezetői az Európai Unió (akkoriban Európai Közösségek) hivatalos jelképévé választották. Ma már mindegyik európai uniós intézmény saját emblémával rendelkezik.

Himnusz

Az Európai Uniót jelképező dallam Ludwig van Beethoven 1823-ban komponált IX. szimfóniájából származik, amelyben Friedrich von Schiller 1785-ös versét, az Örömódát zenésítette meg.

 

Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven

 

A himnusz nemcsak az Európai Uniót, hanem a tágabb értelemben vett Európát is jelképezi. Az Örömóda című költemény Schillernek az emberek közötti testvériségről szóló idealista látomását fejezi ki – s e látomást Beethoven is osztotta.

1972-ben az Európa Tanács választotta himnuszául Beethoven Örömódáját, majd 1985-ben az EU vezetői az Európai Unió hivatalos himnuszává emelték. E himnusz szavak nélkül, a zene egyetemes nyelvén szól a szabadság, béke és szolidaritás európai eszményeiről.

Az európai himnusz nem arra hivatott, hogy az uniós országok nemzeti himnuszainak helyébe lépjen, hanem arra, hogy a tagországok által közösen vallott értékeket ünnepelje.

A himnusz itt meghallgatható >>

Ünnep

Az Európa-nap (május 9.) az európai béke és egysége ünnepe. Ezen a napon a történelmi jelentőségű „Schuman-nyilatkozat” évfordulóját ünnepeljük. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950. május 9-én Párizsban új politikai és gazdasági együttműködést vázolt fel Európa számára, amely révén a kontinens országai közötti háború elképzelhetetlenné válna.

Javaslatot tett egy olyan európai intézmény létrehozására, amely a közös szén- és acéltermelést irányítaná. Az intézményt felállító szerződés aláírására egy évvel később került sor. A mai Európai Unió kialakulásának kezdetét a Schuman-javaslattól számítjuk

 

Robert Schuman
Robert Schuman

 

Jelmondat

A jelmondat egyrészt a béke és a jólét megteremtése érdekében létrehozott Európai Unióra, másrészt a kontinenst gazdagító kulturális, nyelvi és hagyománybeli sokszínűségére utal.

Az alábbiakban a különféle európai nyelveken készült plakátokat talál, amelyeken szerepel e jelmondat.

A jelmondat az EU hivatalos nyelvein:

 •     Bolgár : Единство в многообразието
 •     Horvát: Ujedinjeni u različitosti
 •     Cseh : Jednotná v rozmanitosti
 •     Dán : Forenet i mangfoldighed
 •     Holland : In verscheidenheid verenigd
 •     Angol : United in diversity
 •     Észt : Ühinenud mitmekesisuses
 •     Finn : Moninaisuudessaan yhtenäinen
 •     Francia : Unie dans la diversité
 •     Német : In Vielfalt geeint
 •     Görög : Ενωμένοι στην πολυμορφία
 •     Magyar : Egyesülve a sokféleségben
 •     Ír : Aontaithe san éagsúlacht
 •     Olasz : Uniti nella diversità
 •     Lett : Vienoti daudzveidībā
 •     Litván : Suvienijusi įvairovę
 •     Máltai : Magħquda fid-diversità
 •     Lengyel : Zjednoczeni w różnorodności
 •     Portugál : Unidade na diversidade
 •     Román : Unitate în diversitate
 •     Szlovák : Zjednotení v rozmanitosti
 •     Szlovén : Združeni v različnosti
 •     Spanyol : Unida en la diversidad
 •     Svéd : Förenade i mångfalden

Image

Forrás: europa.eu