Betöltés...
 

EU információk - 05. Szerződések

A szerződés az uniós tagállamok között létrejött, kötelező erejű megállapodás, amely meghatározza az uniós célkitűzéseket, az uniós intézményekre vonatkozó szabályokat, a döntéshozatal módját és az EU és a tagállamai közötti viszonyt.

A szerződések módosítására az EU hatékonyságának és átláthatóságának javítása, az új tagállamok csatlakozására való felkészülés, valamint új együttműködési területek – például az egységes valuta – bevezetése érdekében kerül sor.

Az uniós intézmények a szerződések értelmében jogszabályokat fogadhatnak el, amelyeket a tagállamok ezt követően végrehajtanak.

Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés

Aláírás dátuma: 1951. április 18.
Hatálybalépés dátuma: 1952. július 23.
Lejárat dátuma: 2002. július 23.

Cél: a szén- és az acélipar terén kölcsönös függőség kialakítása annak érdekében, hogy egyetlen ország se mozgósíthassa haderejét a többi ország tudomása nélkül. Ezzel sikerült enyhíteni a második világháborút követő időszakra jellemző bizalmatlan és feszült légkört. Az ESZAK-Szerződés 2002-ben hatályát vesztette.

A Római Szerződések

- az EGK-Szerződés és az Euratom-Szerződés

Aláírás dátuma: 1957. március 25.
Hatálybalépés dátuma: 1958. január 1.

Cél: az Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) létrehozása.

Főbb változások: az európai integráció kiterjesztése az általános gazdasági együttműködésre.

Brüsszeli Szerződés

 - Egyesítési szerződés

Aláírás dátuma: 1965. április 8.
Hatálybalépés dátuma: 1967. július 1.

Cél: az európai intézményrendszer egyszerűsítése.

Főbb változások: az akkoriban három különálló közösségből (EGK, Euratom és ESZAK) álló Európai Közösségek számára egyetlen Bizottság és egyetlen Tanács létrehozása. Az Amszterdami Szerződés hatályon kívül helyezte ezt a szerződést

Maastrichti Szerződés

 - Szerződés az Európai Unióról

Aláírás dátuma: 1992. február 7.
Hatálybalépés dátuma: 1993. november 1.

Cél: a gazdasági és monetáris unióra való felkészülés, illetve a politikai unió egyes elemeinek (polgárság, közös kül- és belpolitika) bevezetése.

Főbb változások: az Európai Unió létrehozása, illetve az együttdöntési eljárás bevezetése, amely nagyobb szerepet biztosít a Parlamentnek a döntéshozatalban. Újfajta együttműködési formák az uniós kormányok között, például a védelem és a bel- és igazságügy területén.

Amszterdami Szerződés

Aláírás dátuma: 1997. október 2.
Hatálybalépés dátuma: 1999. május 1.

Cél: az uniós intézmények megreformálása a jövőbeli tagállamok csatlakozására való felkészülés céljából.

Főbb változások: az EU-Szerződés és az EGK-Szerződés módosítása, átszámozása és egységes szerkezetbe foglalása. Átláthatóbb döntéshozatal

Nizzai Szerződés

Aláírás dátuma: 2001. február 26.
Hatálybalépés dátuma: 2003. február 1.

Cél: olyan intézményi reform, amelynek révén az EU 25 tagállammal is hatékonyan működhet.

Főbb változások: a Bizottság összetételének módosítására vonatkozó módszerek meghatározása, illetve a tanácsi szavazási rendszer átalakítása.

Lisszaboni Szerződés

Aláírás dátuma: 2007. december 13.
Hatálybalépés dátuma: 2009. december 1.

Cél: az EU demokratikusabbá és hatékonyabbá tétele, valamint annak biztosítása, hogy képes legyen jobban, egységes fellépés keretében kezelni a globális problémákat, például az éghajlatváltozást.

Főbb változások: az Európai Parlament hatáskörének kibővítése, a tanácsi szavazási eljárások módosítása, polgári kezdeményezés, az Európai Tanács állandó elnöke, új külügyi főképviselő, új uniós diplomáciai szolgálat.

A Lisszaboni Szerződés meghatározza, hogy mely hatáskörök:

  •     tartoznak az EU-hoz,
  •     tartoznak az EU tagállamaihoz,
  •     közösek.

Forrás: europa.eu