Betöltés...
 

Egészség

Egészség a komplementer medicina tükrében

Image

1. Mi is az egészség?

M is az egészség? Mindenki tudja, hogy mikor érzi magát egészségesnek, és mikor nem. Nagyon egyszerűnek tűnő, mégis bonyolult dolog az egészség meghatározása, és jellemzése. Mindezt az is bizonyítja legjobban, hogy többen is, többféleképpen próbálták már meghatározni az egészség fogalmát, és mégis mennyire különbözőek ezek egymástól. Azonban mégis felfedezhető egy közös pont, amely a magyar nyelvben a szó értelmezésekor is fellelhető. Az EGÉSZ + SÉG szépen tükrözi, hogy itt valamiféle egységről van szó. Az egység nyilván elemekből, részekből áll. Ha minden elem, rész együtt van, akkor jön létre az egység azaz, az egészség. Nagyon sok tényező befolyásolja az egészségtudatunkat. Más életkorokban, más földrajzi helyeken, mást tartanak egészségesnek az emberek. Személyenként is változhat ennek megítélése. A későbbiekben a teljesség igénye nélkül kívánok bemutatni különböző, a hagyományos orvostudomány melletti, avagy azt kiegészítő elméleteket (komplementer medicina). A holisztikus gyógyászat néhány elemének bemutatásával egészségünk felmérésére szolgáló lehetőségeket mutatok be. Ismereteket, látásmódokat, technikákat, az egészség megőrzésre alternatív terápiákkal. Kellemes tájékozódást kívánok az egység, és a részek felfedezések útvesztőjében!

 

Image

 

2. Meghatározott EGÉSZSÉG

Lássunk néhány példát arra, hogy kik, hogyan fogalmazták meg eddig az egészséget.

Magyar Értelmező Kéziszótár

,,Az egészség az életműködés zavartalansága, illetve a szervek betegség nélküli állapota” David Speedhouse (filozófus)

,,Az egészség optimális állapota egyenlő azon feltételek összességével, amelyek megléte esetén az egyén kibontakoztatja a számára adott lehetőségek összességét. "

Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization-WHO)

(A WHO 1948. április 7-én kezdte működését, s e nap óta minden évben ez az egészségügyi világnap.)

„Az egészség nem a betegségek hiánya, hanem a testi, lelki és a szociális jólét állapota.”

,,Az egészség a mindennapi élet erőforrása, nem pedig életcélja, pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni adottságokat, valamint a fizikai állapotot egyaránt figyelembe veszi:

Az egészség az egyén valamennyi működéséből összegződő állapot, másrészt egyensúlyi állapot, amely időben változó, különböző fokozatú átmenetet képezhet a veszélyeztetettség és a betegség állapotai felé. Az egyén csak szubjektíven képes saját egészségi állapotát átélni, minősíteni, megváltoztatandónak ítélni” -1998

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

,,Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva,

- attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte elsőbbséget kell élvezzen, továbbá, hogy az orvostudomány fejlődésének eredményeit a jelen és a jövendő nemzedékek javára kell felhasználni,

- annak tudatában, hogy az egészség az egyén életminőségének és önmegvalósításának alapvető feltétele, amely döntő hatással van a családra, a munkára, és ezáltal az egész nemzetre,

- tekintettel arra, hogy az egészség fejlesztését, megőrzését és helyreállítását az egészségügy eszközrendszere csak a szociális ellátórendszerrel, valamint a természeti és épített környezet védelmével, illetve a társadalmi és gazdasági környezettel együttesen, továbbá az egészséget támogató társadalmi gyakorlattal és politikával kiegészülve képes szolgálni,

- figyelemmel a bekövetkezett tudományos, technikai, etikai és társadalmi, valamint a jogrendszert érintő változásokra, továbbá nemzetközi kötelezettségeinkre,

az egészségi állapot megőrzésének és javításának összetett feltételrendszerét meghatározó alábbi törvényt alkotja meg."

Nemzetközi Gyermekközpont

 Szűkebb értelemben:
,,Az egészség a különböző szervek, szervrendszerek és az egész szervezet zavartalan működése, valamint a testi-lelki harmónia.”

Tágabb értelemben:
,,Az egészség tartalék erőt, tartalék energiát és ellenálló képességet is jelent az élet során jelentkező fertőzések, betegségek, fizikai, szellemi terhelések, fokozott teljesítmények káros visszahatás nélküli, zavartalan elviselésére

Most láthattuk mennyire szerteágazóan lehet megfogalmazni az egészséget. Azonban felfedezhető volt néhol egy közös pont. Több helyen hangsúlyt fektettek arra, hogy az egészség nem csupán testi egészséget jelenti, hanem több összetevője is van.

3. Előző kori filozófiák az orvoslásban

3.1 Indiai/ védikus filozófia

Az árjuvéda az egészség megőrzését, és a betegség megelőzését tartja elsődleges dolognak. Nagy szerepe van a helyes életmódnak, testmozgásnak, a táplálkozásnak, a gyógyító növényeknek, és fűszerek használatának, a masszázsnak és a szervezet rendszeres és alapos megtisztításának.

3.2 Kínai/ taoista filozófia

A taoisták szerint a betegségeket külső és belső okok hozzák létre. A gyógyítók szerint a legmagasabb erény az együttérzés, mert nem sajnálaton, hanem az empátián alapszik, és a tudatot az emberi gyengeségek fölé emelve alkalmassá teszi az embert a tiszta szeretetre. A gyógyítás rendszere hármas: az energetikai egyensúly helyreállítása, a szervezetekben lévő hiányok pótlása és a fölöslegesek eltávolítása történik egyre magasabb és finomabb szinten. Az egészség helyreállításában nagy szerepe van az akupunktúrának, a moxának, a qigongnak, amely mozgásterápia fenntartó és erősítő gyakorlatokkal, a táplálkozásnak és gyógynövények használatának.

3.3 Buddhista/ hagyományos tibeti orvoslás

A tibeti gyógyászat alapelvei és a görög-római orvoslásban használtakra hasonlítanak. A betegséget a három életnedv összhangjának felbomlása idézi elő. A betegség oka a tudatlanságban a buddhista felfogás szerint a három főbűnben kereshető, amely a vágy, a harag, és a tompultság. A terápiát a helyes életmód, megfelelő táplálkozás, a növényi és állati eredetű gyógyszerek, masszázs, a vízkúrák, a hánytatás, a hashajtás, és a beöntés képezi.

3.4 Ókori/ görög filozófia (Hipokratész)

A görög gyógyászat alapja a négy őselem, és ezeknek megfelelően a testnedvek tana.

A levegő elem a testben a vér. A tűz a sárgaepe. A föld a fekete epe. A víz a nyálka. A négy elem, azaz a nedvek harmóniájának megbomlása okozza a betegségeket a testben. Az egyensúly felborulása főleg külső okokra, táplálkozási, alvási szokásokra, az éghajlat, életmód változásaira vezethető vissza. A gyógyításban a táplálkozás és a lebontás, az étkezés és az ivás egyensúlya, a testmozgásokkal kiegészítve a két legfontosabb tényező. A gyógynövényekkel, gyógyszerekkel történő gyógyítás a különböző tisztító terápiák, a beöntés, a hánytatás, és az érvágás egészíti ki.

3.5 Ókori/ római filozófia (Galenus)

A római gyógyászat a görög gyógyászatra épül, de a dörzsölés, a passzív mozgatás (masszázs), és a vízkúrák jelentősége megnőtt. Az első hatalmas gyógynövény enciklopédia összeállítása a kórtünetekről, a gyógyászati eljárásokról, és eszközökről szóló részletes művek létrejötte a római gyógyászatot dicséri.

3.6 Középkori / arab filozófia (Avicenna)

Az európai, és az arab gyógyászat alapja a nedvtan, amely a kiegyenlítő lépésekre összpontosít. A középkor végére megjelenik a szignatúratan, amely a hasonlóság elven alapszik, ami a homeopátia előfutára. Az anatómia, élettani és kórtani leírások egyre pontosabbak, ez a hatalmas ismeretanyag hozza magával, hogy képzett gyógyítók legyenek. Nem csak az orvoslás fejlődik, hanem a botanika, gyógynövények rendszerének ismerete és a kémia előfutáraként egyre nagyobb tért hódít az alklíma.

3.7 Újkori orvoslás

Az európai gyógyászatban a hasonlóság elve az új szemlélet alapja. Elterjednek a szelíd módszerek. A homeopátia, ami a hasonlóság elvét használva csak az információval, nem a hatóanyaggal gyógyít. A Bach féle virágterápia esszenciái a lelki problémákra hatnak, és masszázzsal ötvözve testi és pszichés betegségeket szűntetnek meg. Az újkor felébredve, megint az egység-kettősség kérdés problémakörét helyezte gondolatai középpontjába, visszatérve az eredeti egészség-betegség felfogáshoz. A holisztikus, az egészségre, a teljesre irányuló gyógyászat fogalma bekerült a köztudatba, megnyitva a lehetőséget a keleti, és a nyugati, a régi, és az új gyógyászati hagyományainak, felfedezéseinek széles körű alkalmazására.

Napjainkra kialakult holisztikus gyógyászat alapjai volt voltak az azt megelőző elméletek. Minden korban látható, hogy elindult egy nézet az egészséggel, gyógyítással kapcsolatosan, majd néha ezek variációból alakult ki egy új.

4. Rendszer értelmezése különböző szemléletekben

4.1 Egészség fizikus szemmel - ENERGIAMEZŐ- FREKVENCIA

Image

Minden embernek van mérhető elektromos rezgésszáma, azaz frekvenciája. Ez a frekvencia megmutatja, hogy milyen állapotban van az ember. Bruce Tainio 1992-ben Washingtonban épített egy frekvenciajelző készüléket. Megállapította, hogy az emberi test egészséges frekvenciája (átlagos, nappali) 62-72 MHz közötti. Az immunrendszer veszélyeztetetté válik, ha ez a rezgésszám csökkenni kezd. Meghatározható frekvencia alapján, hogy milyen betegsége van a mért személynek. Például megfázást, náthát mutat az 58 MHz, 55 MHz azonban gombás megbetegedéseket tapasztalhatunk, 42 MHz pedig rákos megbetegedésre utal. A vizsgálat bebizonyította azt is, hogy a szervezetünkre negatívan ható tényezőknek (levegőszennyezés, gyorséttermi étkezés) szintén alacsony a rezgésszámuk. A legmagasabb rezgésszámú elfogyasztott vagy belégzett anyag a friss gyógynövény volt, amelynél 20-27 MHz értéket mértek. Rájöttek azonban arra is, hogy a 100%-os illóolajoké 52MHz és 320 MHz (Utóbbi a rózsaolaj) közé estek. Nagy szerepet játszik, hogy az esetleg a környezetünkben ,,ólálkodó” baktériumok, gombák, vírusok létét megszűntessük. Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy mennyire hatékonyan használhatunk illóolajakat mindennapjainkban egészségünk megtartására.

Minden embert körbevesz egy műszerrel mérhető elektromos mező. A mért eredményből következtethetünk arra, hogy milyen típusú betegségünk van. Nagyon fontos, hogy az elfogyasztott, és belégzett anyagoknak is van frekvenciája, amely igen nagy hatással van ránk.

4.2 Egészség ezoterikusként – AURÁK-CSAKRÁK

Image

Az AURA latin szó. Fuvallat, lehelet. A fizikai test köré csoportosuló energiamező, amivel tartjuk a kapcsolatot a körülöttünk lévő világgal. Ókorban az élőlények, és az emberek értelmére volt értendő. Az aurával együtt ábrázolták az Isteneket, Szenteket. (glória)

Születés után 6-7 évig az anyja aurájában él, ezért átérzi mindazt, amit az anya. Ezért is kezelhető az anya, mikor a gyermeknek vannak tünetei. A fizikai elváltozások az aurán látszódnak meg először. Az aura gyógyításával megszűntethetőek ezek. Mindenki tiszta aurával kezdi életét, majd későbbi szennyeződések miatt nem láthatóak tisztán.

Az aura, tojás alakú burok, ami több méterre is kiterjed. A színe fizikai, és lelki állapottól függ. Minél világosabb, annál tisztább. Hét rétege van.

 • Fizikai auratest

 • Éteri test - Kék színű.

 • Emocionális - piros színű

 • Mentális – sárga színű

 • Kauzális - zöld színű

 • Spirituális - lila színű

 • Isteni – fehér színű

Az energiát a környezettől veszi (Levegő, Föld, Víz, Tűz)

Image

A CSAKRA hindu elnevezés. India régi szent könyvei részletes, színes ábrákat közölnek a csakrákról leírják tulajdonságaikat, jellegzetességeiket. Az ezoterikus tanok szerint az aura több különböző rétegből áll, és rétegei általában megfelelnek hét csakrának, amelyek az energiamező fő csomópontjai, ,,besűrűsödései”. A csakrák, avagy forgó kerekek olyan koncentrált energiaörvények, amelyek részben fizikai testünk és szerveink energiával való ellátottságát szabályozzák. A földenergia és a kozmikus energia áramlataival is szoros cserekapcsolatban állnak. A csakrák is ugyanúgy bepiszkolódnak, mint az auránk. A csakrákhoz kapcsolódó szervek működéséért a csakrák tisztasága, és energiaszintje a felelős. Ha nincs elég energia a csakrában, vagy el van tömődve, nem működik rendesen a szerv, amit táplálnia kell energiával. A csakrákhoz is kapcsolódnak színek. Ezért, ha valamelyik szervünk működésében szeretnénk segíteni, a hozzá tartozó csakra színével segíthetjük ezt. Pl.: Ha a torkunk fáj, kék sálat köthetünk a nyakunkba. A csakrákból is hét található.

 1. Gyökér csakra – A földi dolgok köthetőek hozzá. Anyagi javak, érzelmi célok, és a múlt elhagyásával kapcsolatos dolgok. Színe a bordó.

 2. Szex csakra – Kérés – adás, másoknak és önmagunknak adott örömök. Színe a piros.

 3. Köldök csakra – Napfonat, szolárplexus. A külvilággal kapcsolatos dolgok megemésztése, elfogadása. Színe a narancs.

 4. Szív csakra – Jelenlegi életünk szeretete. Testünk, és családunkkal való kapcsolat. Színe a zöld.

 5. Torok csakra – Mi az, ami nem megy le a torkomon? Lenyelni, lenyeltetni dolgokat. Színe a kék.

 6. Harmadik szem – Szembe kell nézni a célokkal a földi, és a szellemi létbe is. Földi dolgok, anyagi javak. Színe az indigó.

 7. Korona csakra – Kapcsolat az Univerzummal Segítségkérés, elfogadás, felemelkedés- lesüllyedés. Szellemi és érzelmi örömök aránya. Színe a fehér, és a lila.

Testünket körülvevő tojás alakú burok az aura, amelynek hét rétege van. A rétegekhez színek tartoznak. A testünk koncentrált energiaörvényei a csakrák. Mindegyikhez tartozik egy szín, és tartoznak hozzá még ezen kívül szervek, amik rajta keresztül gyógyíthatóa

5. Komplementer medicina variációk

Most az elméletek ismeretével lássunk néhány módszert, ami segít az egészség megtartásában. Mi árulkodhat arról, hogy felbomlott az egészség? Milyen tudományokat, technikákat alkalmazhatunk a gyógyszereken, és orvosokon kívül?

5.1 KRISTÁLYGYÓGYÁSZAT

Image

Az ásványok és az ember története több ezer éves múltra tekint vissza. Minden kultúrában a kövek gyógyító erejének tudása a természetes gyógyítás szerves része volt. A kövekkel való gyógyításról az első írásos emlék Hildegard von Binden apátnőtől való a 12. századból. Az apátnő a kristályok testre való ráhelyezése mellett, kidolgozta a belsőleg való alkalmazást Mint például drágakövek lenyelése, feloldott ásványokból drágakővizek készítése. A kristályok hatását, energiáját ma is többféle módon és célzattal használhatjuk. A kristály energetikai, mentális, spirituális és esztétikai hatással is van ránk. Többféle okból lehet jó számunkra a kristály. Felemelheti energia-frekvenciánkat, vagy, elveheti a kristály negatív energiát tőlünk. Mindenképpen harmonizálja energetikai rendszerünket. A szervezet elektromágneses tere reagál a kristály által keltett mágneses térre, illetve hatásra. Annyi negatív energiát tud elvenni a kristály, hogy egyensúlyba (esetleg pozitív túlsúlyba) kerülnek sejtjeink, és ez energia-rezgésszintemelkedés jön létre. Hasonló, mint a homeopatikus hatásmechanizmus, hiszen nincs fizikai behatás és ráhatás, a sejtek sejtintelligenciájuk révén azt, és annyi rezgésenergiát vesznek fel a kristály-ásvány energiájából, amennyire és amilyenre szükségük van.

A kristályok, mint minden rezgéssel rendelkezik Minden kristálynak más rezgése van. Ezáltal minden kristály más szervünkre, és más lelki problémára van jó hatással. Például a Napkő serkenti az öngyógyító képességeket, szabályozza a vegetatív idegrendszert és összehangol minden szervet. Jótékonyan hat a krónikus torokgyulladásra, enyhíti a gyomorfekélyt. Segítséget jelent a porcproblémákra, a reumára, valamint általános érvénnyel a fájásokra és a fájdalmakra. Remek ellenszere a depressziónak, felderíti a komor hangulatokat. Főleg az évszakokhoz kötődő depresszióra hatékony, fényt visz a téli sötétségbe. Megszünteti a kirekesztettség, a hátrányos helyzetűség és az elhagyatottság érzetét. Feloldja a gátlásokat és a bogarainkat. A visszájára fordítja a kudarcérzetet, növeli az önbecsülést és a magabiztosságot. Optimistává és lelkessé tesz, hatására pozitívan állunk hozzá a történésekhez. A napfonat csakrára helyezve kivonja, átalakítja a terhes és elfojtott érzelmeket. Míg az Aventurin jó hatással van allergiára, a bőrre, az ideg- és izomrendszerre, és a szemekre. Egyensúlyban tart, jó félelem és szorongás oldására, hangulatingadozásokra. Ha a kezünkbe veszünk egy kristályt, és egy ideig tartjuk, érezhetjük, hogy a kristály energiája melegséget sugároz. Fontos, hogy jó érzést váltson ki belőlünk a kristály, amit viselünk, magunknál tartunk. Kristályok alkalmazása során bioenergetikai csereinformáció jön létre az ember és a kristály között, ezért nagyon fontos a kristály rendszeres tisztítása! Rendszeresen, kb. 3 hetente végezzük a tisztítását, ha gyógyítói célzattal használjuk, akkor pedig hetente! Folyó langyos vagy hideg víz alatt 10 percig mossuk a kristályt, majd ha lehet, helyezzük ki a napra, úgy 2-3 órára. Lehet még tengeri sóban is tisztítani az ásványokat. Kristályunkat ne adjuk más kezébe, és főleg ne hordja más, csak nagyon alapos tisztítás után! A kristály ráhangolódott a mi belső rezgésünkre, energiánkra, és ha tisztítás nélkül adjuk tovább, a negatív energiákat is átadjuk. Kristályainkat nyugodtan tegyük ki a nyílt térbe, ne zárjuk el, azonban ne helyezzük mesterséges elektromos tér közelébe, csak akkor, ha kifejezetten azon terület tisztítása a szándékunk! Ebben az esetben feltétlenül fontos a kristály hetente való tisztítása, és ezt a kristályt már csak ezzel a célzattal szabad használni! Léteznek a csakrákat erősítő kristályok, melyek a megfelelően elhelyezett csakra területen erőteljes energiatöltést és harmonizációt tudnak létrehozni. Célszerű naponta fél, egy órára nyugalomba helyeznünk magunkat és célzottan energiával tölteni, harmonizálni kristállyal a csakra központot vagy központokat.
Érdemes még a sókristályról, azaz a sólámpáról említést tenni. Tértisztító hatása van, mely nagyban segít légúti betegségek, asztma és allergia esetén, színe és fénye pedig nyugtató hatással bír testre, lélekre és szellemre. Csak 15 vagy 25 W/220 V izzót alkalmazzunk, a sókristály folyóvízzel vagy bármilyen folyadékkal való tisztítása tilos! Fürdőszobába és konyhába, illetve ott, ahol magasabb a páratartalom ne helyezzük el! Legjobb a nappaliban vagy a hálószobában elhelyezni kristályunkat. A sókristály folyamatosan párolog, évek során csökken ennek megfelelően mérete, de nem a hatékonysága!

A kristályok is rezgésekkel rendelkeznek, emiatt vannak ránk jó hatással. Választhatóak az alapján, hogy milyen szervünkre szeretnénk, hogy jó hatással legyen, vagy lelkileg miben támogasson bennünket. Esetleg az alapján, hogy melyik csakránknak működését szeretnénk segíteni. A rendszeres tisztítás is elengedhetetlen a negatív energiák miatt, és a napsugarak által való feltöltés.

5.2 REFLEXOLÓGIA

Image

Több ezer éves múltra tekint vissza, már az ókori Egyiptomban is alkalmazták. Az ősi egyiptomi kultúrákban is alkalmazzák a kéz és láb reflexzóna masszírozását. 4200 éves egyiptomi síremlékeken fellelhető a reflexológia.

A cseroki nép tagjairól közismert, hogy a lábfej masszírozásával gyógyítanak, gyakran használnak kis fapálcikákat a reflexpontokon, ami felszabadítja az energia áramlását és helyreállítja a test egyensúlyát. Dr. Ko Hungnak kínai akupunktőr a IV. században felfedezte, hogy segíti a gyógyítást és növeli a felszabaduló energiát, ha amellett, hogy az adott testrészbe behelyezi a tűket, hüvelykujjaival erősen megnyomja a páciens talpát. 1917-ben jelent meg Dr. Fitzgerald(amerikai orvos) Zóna terápia című könyve, aki együtt Ennice Jughammal több ezer emberen próbálták ki a talpmasszázst, így nagy tapasztalatra tettek szert.1938-ban írta Jugham a Gyógyító lábmasszázs c. könyvét. Fitzgerald, az emberi testet 10 hosszanti és 3 harántzónára osztotta fel, és ezeket a kézen, valamint a lábon megfelelő reflexpontokhoz rendelte. Ez a zónafelosztás segít a beteg szerv meghatározásában vagy annak kezelésében. A fej-, fül-, talp- és tenyértérképek segítségével könnyebben behatárolhatók az egyes szervek, testrészek reflexpontjai. Az emberi testen több mint 800 aktív pont vagy zóna található. Ezek ingerlésekor (nyomás, tűszúrás, masszírozás) az ingerre reflexválasz, visszajelzés lép fel a hozzá tartozó szervben, mirigyben, testrészben. Az aktív zónák, pontok általában igen távol helyezkednek el az illető szervtől. A reflexológia szerint a test három részén tükröződik az egész szervezet: a fülön, a lábon és a kézen. A talpban közel 70.000 idegvégződés található. A stimulálás hatással van a központi idegrendszerre, a vérkeringésre, és a belső szervekre. Ez pedig nagyon jó hír nekünk, hiszen ezáltal diagnosztizálásra és kezelésre is használható a reflexológia. Ki lehet tapintani ugyanis, hogy a talpunk, tenyerünk mely részei rendellenesek és ebből következtetni lehet arra, hogy milyen betegségünk van. Az egyes reflex pontok érzékenysége, vagy fájdalma jelzi, hogy a hozzátartozó belső szervben funkcionális zavar, vagy megbetegedés jött létre. A lábon lévő reflexzónák a megfelelő szervek salakanyag lerakó helyei. Ha a káros anyagcsere termékek a helytelen táplálkozás, életmód következményeként felszaporodnak a szervezetben, szervekben és nem tudnak természetes úton eltávozni, a szervek károsodnak, és a reflexzónákban lerakódások képződnek. A sérült, terhelt zónákban különböző nagyságú kiterjedésű, állagú kristályos göböket tapinthatunk ki, ilyenkor a zónák érzékenyek, sőt fájdalmasak is lehetnek masszázs esetén. A reflexológus a megfelelő pontok masszírozásával növeli a hozzá rendelt szerv vérbőségét, javítja az anyagcseréjét, a nyirokkeringését, és ezáltal mozgósítja a szervezet öngyógyító erőit, segíti a lerakódások távozását.A reflexológia alkalmazható:

 • a vérkeringés szervei és betegségei

 • a nyirokkeringés szervei és betegségei

 • a légzőszervek és betegségei

 • az emésztőszervek és betegségei

 • a vizelet - kiválasztás szervei és betegségei

 • a női és férfi nemi szervek és betegségei, meddőségi problémák

 • az anyagcsere és betegségei

 • a belső elválasztású mirigyek és betegségei

 • az idegrendszer és betegségei

 • az érzékszervek és betegségei

 • a mozgásszervek, csont - és izomrendszer betegségei

 • összetett kórképek esetében

 • fáradtság, kimerültség, kedvetlenség esetén

Az egészséges talpon normális nyomással nem lehet fájdalmat elérni. Funkciózavarnál azonban lehetnek mellékhatási a kezelésnek. Például fájdalom váltható ki, nyomásérzékenység léphet fel. Jelentkezhet még ezeken kívül izzadékonyság, hideg nyirkosság a láb felől (ezek elsősorban legyengült szervezeteknél, rossz vegetatív idegrendszeri szabályozásnál fordulnak elő), akut fáradékonyság, hideg érzet. Ritkán előfordulhatnak erősebb reakciók, mint például megfelelő testtájékon fellépő ideggörcs belső remegés, ájulás, vacogás. A reflexmasszázs későbbi hatásai Például a széklet és vizelet abnormális megváltozása, kiürítő szervek működése fokozódik, gyakori a rosszabb szagot árasztó, nyálkás és elszíneződő széklet, és a zavaros, kellemetlen erős szagú vizelet. Ezek az öntisztulás természetes következményei. A bőrön kiütések jelentkezhetnek, gennyhólyagocskák, furunkulusok, majd a bőr természetes rugalmassága megerősödik. Izzadságmirigyek kitágulnak, a test rossz szagot áraszthat. A hüvely váladékozhat (égő, csípő érzés). Orr-garat fokozottan üríti a váladékot. Átmenetileg a testhőmérséklet megemelkedhet, ez az ellenálló képesség megnövekedésének biztos jele, és annak, hogy a szervezet öngyógyító képessége beindult. Panaszmentes gyulladásos góc átmenetileg felerősödhet. Ezek a reakciók kívánatosak és egyben a gyógyulás feltételeit is képezik. A jó hír ezek után, hogy kellemes reakciók is jelentkezhetnek, így nyugodtság, ellazultság; alvászavarok megszűnnek, testi-lelki teljesítőképesség fokozódik. Nagyon fontos, hogy reflexológiai kezelés után sok folyadékot fogyasszunk!

A reflexológia tapasztalatokon alapuló tudomány, mely az alternatív gyógyászat, a komplementer medicina részét képezi. A reflexológia frissít, erősíti az immunrendszert, szervezet öngyógyító mechanizmusait indítja be! Természetes gyógymód, amely a test reflexpontjainak ingerlésén, nyomásán vagy masszírozásán alapul. Ennek következtében a szervezet természetes, öngyógyító mechanizmusai aktivizálódnak, és így elindul a gyógyulási folyamat. Hatékonyan alkalmazható betegségek megelőzésében, orvosi kezelések kiegészítéseként, rehabilitáció során. Elősegíti más természetgyógyászati módszerek hatékonyságát.

5.3 AROMATERÁPIA

Image

Az Ebers papirusztekercsen több illóolajos recept is található. Időszámításunk előtt 2650-ben a Sárga Császár gyógynövénykönyve is tartalmazott Kínában jelentős számú illóolajat. A rózsaolajat májbetegségre használták, a gyömbér illóolaját pedig malária ellen. Az Ókorban is használták testápolásra, gyógyításra, vallási szertartások nélkülözhetetlen részeként, szerelmi csábításokra, járványok terjedésének megállítására, vagy a halottak bebalzsamozására, papi beavatásokra, sőt az uralkodók felkenésére is alkalmazták ezeket. A Biblia szövegében is szerepelt már a balzsam, a mirha, és a tömjén. 4-5 ezer évvel ezelőtt az illóolajos növényeknek nem csupán a kivonatait, hanem a desztillátumát (illóolajban gazdag kivonatát) is használták.

Illatos fűszernövényeket jelentős mértékben felhasznált, és szállított is Babilónia. Testápolásra használtak a lakosok mindennaposan szantált, mirhát, cédrust, ciprust, fenyőt, rózsát, és borókát. Az egyiptomiak a hallottaik mumifikálásához cédrust, mirhát, fahéjat, szantált, és kakukkfüvet használtak. Szinte ők foglakoztak elsőként terápiás céllal a mai aromaterápiához hasonlóképpen illóolajok jótékony hatásaival. Az aromaterápia elnevezés René-Maurice Gattefossé nevéhez fűződik.1926-ban jelent meg könyve, melyben aromaterápiának minősítette az illatos növények, drogok és illóolajok használatán alapuló gyógyító eljárások összességét. Illóolajnak nevezi egy növény, vagy növényi rész desztillálható illékony vegyületét. A XX. század elején kimondta: ,,A ma már széles körben alkalmazott antiszeptikus és mikrobaölő hatáson kívül az illóolajoknak nemcsak energetikai és sebgyógyító, hanem antitoxikus (mérgezés elleni) és vírusellenes hatásuk is van. A jövő nagy szerepet tartogat számukra.”
A virágok, gyümölcsök, levelek, gyökerek jellegzetes illatát nagyrészt a bennük felhalmozódott illóolajok adják. Az illóolajok erősen „koncentrált” természetes anyagok, amelyek a növények fennmaradásában játszanak fontos szerepet. Kinyerésük a növényi nyersanyagtól függően víz- vagy vízgőz-desztillációval, préseléssel, oldószerrel, enzimes bontással vagy szuperkritikus kivonással történik. Az aromaterápia illóolajok alkalmazása abból a célból, hogy harmonizáljuk az energetikai, és fizikai test, valamint tudatunk működését, és segítsük testünk öngyógyítási folyamatát. Alkalmazható megelőzésként, de aktív gyógymódként is akut, és krónikus betegségek esetén is. Fizikai testünkön túl hatással van a finomanyagi testeinkre is. Hatékony a gondolatokra, és érzelmekre is. Mivel frekvenciájuk nagyon magas (például 320 MHz a rózsaolajé), az ember rezgésszámával harmonizálnak, illetve képesek azt pozitívan befolyásolni, így az ember gyógyítására kiválóan alkalmasak. Informatikailag, energetikailag tisztítanak, emiatt párologtatva, masszírozva, vagy borogatásként, fürdőként alkalmazva nagyon hatékonyak. Napjainkban két fő irányvonalat különböztetünk meg az aromaterápiában:

 • angol aromaterápia: az illóolajokat hagyományos módon (masszázs) használja

 • francia aromaterápia: ún. célzott aromaterápia, mely az illóolajok kémiai összetételét pontosan ismerve igyekszik maximálisan kihasználni a tudást a kezelések során, így az olajokat belsőleg is használja.

Alkalmazásuk, hatékonyságuk miatt többféle célból lehetséges.

 • antimikrobiális hatás
  A baktériumok, gombák szaporodását, fejlődését gátló hatás – néhány ismertebb antimikrobiális hatású illóolaj: cickafark, citronella, eukaliptusz, fahéj, kakukkfű, kamilla, levendula, szegfűszeg, teafa

 • légutakra gyakorolt hatások
  Számos illóolaj a tüdőn keresztül választódik ki, elősegíti a légutakban letapadt kórós váladék elfolyósítását és kiürülését, melynek köszönhetően javul a légutak átjárhatósága – néhány ismertebb ezek közül: ánizs, édeskömény, erdeifenyő, eukaliptusz, niaouli, kakukkfű

 • bőrvörösítő hatás
  Az illóolajok külsőleg alkalmazva fokozzák a bőr és az izomszövetek vérellátását, és a mélyebb szöveti rétegekbe jutva fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatást is kifejtenek – ezek közé tartozik: boróka, borsosmenta, erdeifenyő, eukaliptusz, kámfor, rozmaring

 • emésztőrendszerre gyakorolt hatások
  A belsőleges alkalmazásnál leginkább az étvágyjavító, szélhajtó, görcsoldó és az epehajtó hatások érvényesülnek - ilyen hatású olajok: ánizs, borsosmenta, édeskömény; külsőleges alkalmazásnál, például a kisgyermekek bélgörcsének kezelésére szánt, ánizs vagy édeskömény illóolajat tartalmazó masszázsolajnál, csak az enyhe görcsoldó hatással számolhatunk

 • vizeletkiválasztó-rendszerre kifejtett hatások
  Fertőtlenítő, vizelethajtó és görcsoldó - ilyenre példa:borókaolaj,

 • nyugtató hatás
  Ilyen hatású például a citromfű és a levendula olaja. A növényekből kivont illóolajok rendkívül tömények. 1 kg rózsaolaj előállításához 5 tonna rózsasziromra van szükség, vagy két nagy marék kamillavirágból csupán egyetlen olajcsepp nyerhető.

Mivel ezek valóságos hatóanyagbombák, természetesen árthatnak is, ha nem ismerjük a tulajdonságaikat, vagy ha nem megfelelően használjuk őket. tartósan és nagyobb dózisban ne használjuk (ajánlott mennyiség a hordozó anyag legfeljebb 0,1-1%-a). Nagyobb koncentrációban csak aromaterapeuta, fitoterapeuta és orvos felügyelete mellett javasolt használni! Az illóolajakat a használatnak megfelelően mindig hígítsuk! Tudni kell, hogy vízben nem, viszont növényi olajokban, alkoholban és mézben, tejszínben jól oldódnak. Tartsuk szem előtt, hogy az idősek és a gyerekek fokozottan reagálnak az illóolajokra, ezért számukra a felnőtt adag felét adjuk!

Ellenjavallt:

 • Homeopátiás kezeléssel egy időben aromaterápiát alkalmazni, mivel a kettőnek pontosan fordított alapelvű. A homeopátia során nagyon minimális állati, növényi vagy ásványi eredetű hatóanyag bevitele történik szájon át, amikor is energetikai, és fizikai szintekre hatunk. Míg az aromaterápiánál igen magas hatóanyaggal dolgozunk bőrön át, vagy belégzéssel, amely energetikai, érzelmi szinten segít.

 • A borsmenta illóolaj tartósan érszűkítő hatása miatt roncsolja a szem hajszálereit.

 • Az a legbiztosabb, ha a terhesség első három hónapjában a kismama nem használ illóolajat.

 • A szoptatás ideje alatt kerülni kell a ketonokat (olasz szalmagyopár, izsóp, rozmaring, cickafark), vagy fenolokat tartalmazó (tymol kemotípusú kakukkfű, oregano, fahéj, szegfűszeg, bazsalikom), keringésfokozó (cédrus, verbénon típusú rozmaring, fenyő), görcsoldó, szülést beindító (illatos verbéna, jázmin, geránium, pálmarózsa, ánizs), folyadék-kiválasztást fokozó (boróka, ciprus) és a hormonszerű (varádics) illóolajokat.

 • A nagy mennyiségben toxikus ketonokat és fenolokat (idegméreg, aboratív) tartalmazó illóolajok kis gyerekek és idősek számára sem ajánlott.

 • Hat éves kor alatti gyerekeknél inhalálásra, bedörzsölésre tilos a borsmenta illóolaj használata, mert légzésbénulást okozhat!

Az aromaterápia alkalmazása jó segítség lehet a számunkra, hiszen rezgésszáma pozitív irányba terelheti a sajátunkét. Nagyon sok területen jól alkalmazható, azonban érdemes odafigyelni, hogy hogyan használjuk, mert akár veszélyesek is lehetnek kellő odafigyelés nélkül.

 

5.4 KÍNAI SZERV ÓRA

Image

A hagyományos kínai orvoslás szerint a szervek meghatározott időrendben működnek, és pihennek. A periodikusán változó bioritmusunk szerint mindennek megvan a maga ideje, így a táplálkozásnak, a sportnak, és a pihenésnek is. Tizenkét szervünk kétórás ,,Műszakokban” váltja egymást a munkában, a maga idejében éppen aktuális dolgozó birtokolja szinte az összes energiánkat. Az energiapályákon, vagyis a meridiánokon tehát az energiaszint állandóan változik. Egy kis odafigyeléssel mi is nagyon sokat tehetünk azért, hogyne bontsuk meg az energiaáramlás egyensúlyát szervezetünkben. Lássuk mikor melyik szervünk aktív éppen:

1-3 óra között – A szervezet teljesítőképessége ebben az időben a legalacsonyabb. A máj teljes erővel méregtelenít, nem szabad tovább terhelni.

3-5 óra között – Ez a tüdő aktív ideje, ilyenkor készül fel az egész napi munkára. A férfiak nemi aktivitása ebben az időszakban a legnagyobb, mert ilyenkor termelődik a legtöbb nemi hormon.

5-7 óra között – Ilyenkor legaktívabb a vastagbél. Az egészséges székletürítés ideje. Megszabadíthatjuk a szervezetünket a salakanyagban található mérgektől, így azok nem tudnak visszaszívódni, és csökkenteni a teljesítőképességünket.

7-9 óra között – Ilyenkor terhelhető leginkább a gyomrunk. Ilyenkor leghatékonyabb a munkája. Vitaminokban, és ásványi anyagokban gazdag bőséges étkezés ilyenkor a legalkalmasabb.

9-11 óra között – Az idegrendszerünk a legnyugodtabb, teljesítőképessége magas.

11-13 óra között – Legjobb idő a sportolásra, hiszen 11 óra a szívciklus csúcspontja. Délben erősödik a gyomorsav-, majd később az epetermelődés, készen állunk az ebéd elfogyasztására.

13-15 óra között – Elkezd lassulni a vérkeringésünk, a vékonybélben koncentrálódnak az energiáink. Csökken a fájdalomérzékelés is. Ilyenkor érdemes például fogorvoshoz bejelentkezni.

15-17 óra között – Ilyenkor a húgyhólyag munkája a legintenzívebb, ajánlatos sok vizet fogyasztani ebben az időszakban. Szervezetünk kiüríti a méreganyagokat, tanulhatunk, sportolhatunk, dolgozhatunk teljes energia bedobással.

17-19 óra között – Épp nagy tisztító munkában van a vesénk, ezért kíméljük most cukortól, sótól, zsíroktól, és egyéb mérgező anyagoktól. Legjobb ilyenkor csak kevés tiszta vizet fogyasztani! Vérnyomás csökken, szívműködés lassul, jót tesz egy kis pihenő. Esetleg könnyű vacsora jöhet számításba.

19-21 óra között – Ebben az időszakban elfogyasztott vacsorát már elraktározza reggelre a szervezetünk. Energiapályáink lelassulnak, készülünk a pihenésre. Érzékeink kifinomulnak.

21-23 óra között – Teljesítőképességünk csökken, testünk és lelkünk nyugalomra vágyik. Legpihentetőbb alvás ideje ez. Ez a ,,hármas melegítő” időszak. A testünk alsó-, középső,- és felső részeinek szervei együttműködnek. A légzés, és az étkezés, - folyadékivás során szervezetünkbe jutó energiák testünkbe irányítása zajlik.

23-1 óra között – Legintenzívebb ilyenkor az epehólyag görcskészsége, kevésbé csillapítható a fájdalom.

A kínai szerv-óra testünk 12 csatornáját mutatja. Megfigyelhető az a kétórás periódus, amikor aktívan működik az egyik szerv. A kínai orvoslás szerint akkor vagyunk egészségesek, ha ez az energiakeringés harmonikus.

6. Komplementer medicina margójára

Nagyon hasznos lehet az alternatív gyógyászat a mindennapokban, jól kiegészítheti az orvosi kezelést. Azonban fontos megjegyezni, hogy megfelelő körültekintéssel, lehetőleg szakember véleményét kikérve, orvosi kezelés esetén pedig a kezelő orvossal egyeztetve alkalmazhatóak!

Image

7. Válaszok utáni kérdések

A következő néhány kérdésre választ adva nézhetjük meg, miről is olvastunk eddig.

 1. Hatással vannak-e a jelenkori gyógyításra a régebbi kori filozófiák?

 2. Mit tudhatunk meg a mérhető rezgésszámból, frekvenciából?

 3. Hogyan tudunk gyógyítani a csakrákon keresztül?

 4. Miért fontos a kristályok rendszeres tisztítása?

 5. Van-e hatása a talp nyomkodásának az idegrendszerünkre?

 6. Vannak-e melléhatásai a reflexológiának?

 7. Befolyásolják-e a szervezetünk rezgésszámát az illóolajok?

 8. Hogyan segíthető az energiaáramlás egyensúlya a szervezetünkben a kínai szerv- óra segítségével?

8. Hasznos linkek

9. Felhasznált, és ajánlott irdalom

 1. Dr. Hegyi Gabriella: Természetes gyógymódok - Komplementer medicina, K.U.K. KÖNYV– ÉS LAPKIADÓ KFT., 2004.

 2. White, Sandra; Brown, Denise Whichello: Alternatív gyógymódok könyve, Gabo Könyvkiadó, 2008

 3. Judy Hall: Kristálybiblia - amit a kristályokról tudni érdemes, Alexandra Kiadó, 2007

 4. Judy Hall : Kristálybiblia 2. - Több mint 200 újabb gyógyító kristály, Alexandra Kiadó, 2011

 5. Sonja Heider : Gyógyító kövek könyve, Bioenergetic Kiadó 2011

 6. Michael Gienger: A kristálygyógyászat tankönyve, Bioenergetic Kiadó, 2012.

 7. Palágyi Jolanda Dr.: Gyógyító zónák - Talp- és tenyérmasszázs, Planétás Kiadó, 1988

 8. Dr. Frauz Wagner: Reflexzóna masszázs mindenkinek, Medicina Könyvkiadó 1989

 9. Hanna Parrot: Kézkontroll - Reflexológia mindenkinek, T-rex '94 Kft., 1999

 10. Nicola Hall, Chris McLaughlin: Reflexológia - Titkok nélkül , Scolar Kiadó, 2008

 11. Ann Gillanders: A reflexológia teljes módszertana, Bioenergetic Kft., 2011

 12. Dr. Nagy Géza: Aromaterápia a természetgyógyászatban, Szerzői Magánkiadás, 1996

 13. Frank Zsófia - Kürti Gábor Gyógyítás illóolajokkal Puedlo Kiadó 2003

 14. Joanna Hoare : Az aromaterápia teljes módszertana, Bioenergetic Kiadó Kft., 2011