Betöltés...
 

Gyakorlati tanácsok

A munkaerő-piaci szolgáltatás  nyújtására történő felkészüléséhez szükséges:

 • a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Honlapjának (www.afsz.hu) alapos megismerése. A honlapon mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára szükséges összes információ fellelhető. Így például:
 1. a munkaerő-piaci szervezetek rendszere, felépítése, fogadóórái, aktualitások
 2. az álláskereső regisztrációjával, ellátásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos információk
 3. munkáltatókat érintő tudnivalók
 4. nyomon követhetők a jogszabályi változások
 5. álláskereső portál, folyamatosan aktualizált ajánlatokkal
 6. képzés kereső oldalak
 7. a munkaerő-piac jellemzői, havi, éves statisztikai jelentések, település-soros kimutatások
 8. közérdekű, közhasznú munkával kapcsolatos aktuális hírek
 9. pályázati felhívások
 10. regisztrált munkaközvetítő szervezetek
 11. más fontos honlapok linkjei
 • Helyi munkaerő-piaci sajátosságok megismerése, együttműködések
 1. Kapcsolatfelvétel az illetékes munkaügyi kirendeltséggel, információcsere, szóróanyagok, tájékoztatók biztosítása érdekében
 2. Fel kell térképezni a településen és a vonzáskörzetben a munkáltatókat, felvenni a kapcsolatot az állásajánlatok gyűjtése céljából. Alkalmi munkák esetében jó gyakorlat hirdetőtábla alkalmazása.
 3. Hasznos lehet megismerni az önkormányzat szociális támogatási rendszerét, intézményeit, az egyéb segítő szervezeteket és közvetlen kapcsolatot teremteni az ügyfelek problémáinak minél szélesebb körű megoldása érdekében.
 • Megismerni az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat
 1. a 2011.évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról
 2. a szervezetnek a törvény alapján szabályoznia kell az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásokat, ennek megfelelően kialakítani a nyilvántartási rendszert és az adatfelvételi nyomtatványokat. Figyelembe véve, hogy csak olyan adatok vehetők fel, amelyek az adott cél megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek, személyes adat csak az érintett hozzájárulásával kezelhető, és törölni kell, ha az adatkezelés célja megszűnt.
 3. az adatkezelés mikéntjét a szolgáltatás támogatása esetén a támogatási szerződés rögzíti.
 • A szervezetnek megfelelően kell alakítania belső szabályait

1.      Alapító dokumentumában ( alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés stb)  nevesítenie kell a munkaerő-piaci szolgáltatást, vagy más, szélesebb gazdasági-társadalmi célmegjelölés körében értelmezni (pl. munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése)

2.      Közhasznú szervezet esetében a törvényhelyet pontosan meg kell jelölni amennyiben ez a közhasznú tevékenysége. (1991 évi IV törvény 13/A§ (1,2 bek) 

3.      A TEÁOR alapján szükséges meghatározni az azonosító számot. Civil szervezet esetében ez lehet a „9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység” vagy pl. „6399 Máshova nem sorolt egyéb információ- szolgáltatás . ( A besorolást a NAV „tevékenységek felsorolása” c. pótlapon is feltüntetendő!.)

4.      A szervezet szervezeti működési szabályzatában – pl. a szolgáltatás rendjének, időtartamának, térítéses és térítésmentes szolgáltatások körének kialakításával stb.- illetve a szolgáltatást végző munkatárs(ak) munkaköri leírásában történő rögzítéssel kell teljessé tenni a szabályozást.

Ellenőrző kérdések

 1. Mit kell tennie az ügyfélnek ha munkáját elveszíti? (a regisztráció és együttműködési kötelezettség ismertetése)
 2. Ismertesse a regisztrált álláskeresőnek járó támogatási lehetőségeket és szolgáltatásokat!
 3. Mit jelent az álláskereső öninformálódásának elősegítése?
 4. Milyen a térség munkaerő kereslete-kínálata?
 5. Milyen képző cégek, képzési lehetőségek vannak a térségben?
 6. Milyen humán szolgáltató szervezetek, szociális támogatások érhetőek el az adott térségben?
 7. Soroljon fel olyan támogatásokat, amelyekkel a munkáltatót segítik adott munkavállaló alkalmazásakor!
 8. Honnan tájékozódjon a külföldi munkavállalásra készülő ügyfél?