Betöltés...
 

Távügyintézés - Melléklet - Önkormányzati folyamatok

Felmért önkormányzati folyamatok

Az itt közölt jegyzék a 2000 évnek megfelelő információk alapján készült. Ezek az információk éves gyakorisággal módosulnak. Frissebb adatgyűjtés jelenleg nem áll a szerzők rendelkezésére.

Sorsz.

Megnevezés

1

Hatósági bizonyítvány kiállítása személyes megkeresés esetén

2

Hatósági bizonyítvány kiállítása hatósági megkeresés esetén

3

Tolmács-szakfordítói névjegyzékbe felvétel

4

Menekültek segélyezése

5

Útlevél ügyek rendezése

6

Vásárlók könyve és fizető vendéglátó könyv hitelesítése

7

Hirdetmények kifüggesztése

8

Marhalevél kiállítása

9

Marhalevél bevonása

10

Marhalevél adatainak módosítása

11

Szarvasmarha nyilvántartás

12

Önkormányzati tisztségviselők fogadóóráinak szervezése

13

Panaszbejelentésekkel kapcsolatos feladatok

14

Működési engedélyek kiadása

15

Működési engedélyek visszavonása

16

Működési engedélyek végrehajtásának ellenőrzése

17

Belkereskedelmi tevékenység helyszíni ellenőrzése

18

Üzletek működésével kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok vizsgálata

19

Fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyek nyilvántartása

20

Vállalkozó igazolványok nyilvántartása

21

Vásárok és piacok szervezőinek nyilvántartása

22

Vásárok és piacok szervezőinek ellenőrzése

23

Szerencsejáték szerv. kapcsolatos feladatok 1-es kategória

24

Sportolók jutalmazásának megszervezése

25

Kiemelt sportteljesítmény alpolg. fogadás szervezése

26

Adatgyűjtés a sportteljesítményről

27

Országos ifjúsági pályázatok figyelemmel kísérése

28

Önkormányzati rendezvények szervezése

29

Adatszolgáltatás ifjúsági szervezetről

30

Együttműködési megállapodások ifjúsági szervezetekkel

31

Sportszakértőkkel kapcsolattartás

32

Kulturális intézmények szakmai felügyelete

33

Kult. Int. intézményvezetői pályáztatás megszerv., lebony. közreműködés

34

Kult. intézmények SZMSZ-ének módosítása és elfogadtatása

35

Kult. intézmények alapító okiratának módosítása, jóváhagyatása

36

Országos kitüntetésekre javaslatok koordinálása

37

Városi kitüntetésekre javaslat előkészítése

38

Nemzetközi kulturális kapcsolatokban döntés

39

Alkotói és pályakezdő támogatások

40

Művészeti ösztöndíjrendszer szervezése

41

Városszépítési tevékenységek menedzselése

42

Közművelődési fórum szervezése

43

Közművelődési tanács munkájának segítése

44

Rendezvény koordináció

45

Rendezvény szervezés

46

Városi Sportbizottság szakmai ellenőrzése

47

Sportegyesületek, egyéb sportszervezetek kérelmeinek ügyintézése

48

Sportprogramok megjelenítése programfüzetben

49

Rendkívüli esemény miatti koordináció a Városi Sportigazgatóság és a város között

50

Önkormányzati sporttámogatások menedzselése polgármesteri alapból

51

Kiemelt sporttámogatások intézése (rendelet)

52

Sportlakások elbírálásához előterjesztés készítése

53

Sportpályázati kiírások menedzselése

54

Sportolók jutalmazására javaslattétel

55

Adatszolgáltatás a sportolókról és sportegyesületekről

56

Szegedi Vakáció műsorfüzet szerkesztése

57

Adatgyűjtés ifjúsági szervezetekről

58

Ideiglenes elhelyezés

59

Ideiglenes elhelyezés felülvizsgálata

60

Tartós nevelésbe vétel

61

Tartós nevelésbe vétel felülvizsgálata

62

Átmeneti nevelésbe vétel

63

Utógondozás

64

Gyermektartásdíj megelőlegezés

65

Gyermektartásdíj folyósításának felfüggesztése

66

Otthonteremtési támogatás felhasználásának benyújtása

67

Családi jogállás rendezése kiskorú anya esetén szül. gyermekre

68

Családi jogállás rendezése megszületett gyermekre

69

Képzelt apai adatok bejegyeztetése

70

Apaság vélelmének megállapítása

71

Apaság vélelmének megdöntése

72

Fellebbezés intézése (CsM Közig. Hivatal)

73

Örökbefogadásra alkalmasság megállapítása

74

Örökbe fogadhatóvá nyilvánítás

75

Örökbefogadáshoz hozzájáruló nyilatkozat elbírálása

76

Óvodai törvényességi ellenőrzés

77

Óvodai beiratkozások megindítása

78

Óvodai nyitva tartás felülvizsgálata

79

Közreműködés ügyeletes óvoda biztosításában téli, nyári szünetben

80

Kimutatás készítése a beiratkozott gyerekek létszámáról

81

Általános Iskolai törvényességi ellenőrzés

82

Középiskolai törvényességi ellenőrzés

83

Kollégiumi törvényességi ellenőrzés

84

Létszámstatisztika ellenőrzése

85

Nevelőtanárok számának meghatározása

86

Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése

87

Működési engedély és nyilvántartásba vétel kiadása

88

Működési engedély és nyilvántartásba vétel módosítása

89

Együttműködés, közokt. megállapodások megkötésének, módosításának előkészítése

90

Kapcsolattartás szakintézményekkel, társirodákkal

91

Alapító okirat elkészítése, jóváhagyatása

92

Intézményi pályázatok, fejlesztési támogatási kérelmek előterjesztése

93

SZMSZ-ek ellenőrzése, jóváhagyatása, módosítása

94

Tantárgyfelosztások ellenőrzése, jóváhagyatása

95

Nevelési, pedagógia programok ellenőrzése, jóváhagyatása

96

Fegyelmi ügyek, eljárások lefolytatása, döntés előkészítése (II. fok) gyermek fegy.

97

Fegyelmi ügyek, eljárások lefolytatása II. fokon (pedagógus)

98

Városi oktatási rendezvények szervezése

99

Interpellációs napirend készítése

100

Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató készítése

101

Közgyűlés munkatervének elkészítése

102

Közgyűlési meghívó készítése

103

Közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítése

104

Határozatok nyilvántartása

105

Közgyűlési rendeletek Közlönyben való kihirdetése

106

Választásokkal kapcsolatos feladatok ( BM szoftver)

107

Népszavazásokkal, népi kezdeményezésekkel kapcsolatos feladatok

108

Választókerületek meghatározása, felülvizsgálata

109

Bírósági ülnökök választása

110

Költségvetési intézmények Érdekegyeztető Tanácsának működtetése

111

Részönkormányzati ülés meghívóinak készítése

112

Részönkormányzati ülés jegyzőkönyvének készítése

113

Határozatok nyilvántartása és megküldése (Kirendeltségeken)

114

Előterjesztések

115

Bizottságok munkája

116

Polgármesteri hatáskörbe utalt helyiségek bérbeadásának előkészítése

117

Bérkijelölés önkormányzati lakásokba (bérlőkiválasztás)

118

Bérleti jogviszony meghosszabbítása önkormányzati lakásokba

119

Bérlőtársi jogviszony létesítése önkormányzati lakásokban

120

Elhalálozás esetén bérleti jogviszony folytatásáról döntés

121

Önkormányzati bérlakás egy részének albérletbe adásához hozzájárulás

122

Önkormányzati bérlakás nem lakás céljára történő hozzájárulás

123

Szociális helyzet alapján bérlakás bérbeadása (nyilvántartás)

124

Szociális helyzet alapján bérlakás igénylés felülvizsgálata

125

Szociális helyzet alapján bérlakás bérbeadás felülvizsgálata (hosszabbítás)

126

Fiatalok otthonában történő elhelyezés (bizottsági előterjesztés)

127

Lakásbérleti szerződés megszüntetése közös megegyezéssel

128

Fiatalok otthonában történő elhelyezés felülvizsgálata (hosszabbítás)

129

Szociális alapon rászorulók garzonlakásban elhelyezése

130

Szociális alapon rászorulók garzonlakásban elhelyezésének felülvizsgálata (hosszabbítás

131

Nyugdíjasok házában elhelyezés intézése

132

Lakásbérleti szerződés megszüntetése közös megegyezéssel (13 talán nem ua)

133

Szobabérlők házában történő elhelyezés megszervezése

134

Szobabérlők házában elhelyezés felülvizsgálata

135

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások helyreállítására pályáztatás

136

Felújításra szoruló, bontásra ítélt épületek bérlőinek kiköltöztetése

137

Felújított épületekben lévő lakások pályáztatása

138

Ideiglenesen bérbe adott lakások jogviszonyának rendezése

139

Váltó (átmeneti) lakások bérbeadása

140

Váltó lakás bérbeadásának felülvizsgálata (hosszabbítás)

141

Önkormányzati bérlakások pályáztatása

142

Önkormányzati telkek pályáztatása

143

Önkormányzati tulajdonú telkek telekalakítása

144

Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése

145

Önkormányzati bérlakások értékesítése (bérlő kéri)

146

Önkormányzati tulajdonú helyiségek értékesítése

147

Önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek felújításának megvalósítása

148

Beruházás lefolytatásához bíráló bizottság kijelölése

149

Beruházás tervezés pályáztatása

150

Bonyolító kiválasztása és szerződéskötés

151

Gépműszer-beszerzés

152

Intézmény beruházás, nagy felújítás

153

Intézmények felújításának megvalósítása

154

Rendkívüli javítási igények menedzselése

155

Tulajdonosi vagy társtulajdonosi hozzájárulások kiadása

156

Zajt előidéző létesítmények zajkibocsátási határértékének mérése, menedzselése

157

Beérkezett dokumentumok fogadása (panasz, kérelem)

158

Tényállás tisztázása

159

Légszennyező létesítmények szennyezési határértékének mérése, menedzselése

160

Szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmények menedzselése

161

Sekély mélységű kút engedélyezési ügyek intézése

162

Vizek természetes lefolyásának megváltoztatásával kapcsolatban döntés

163

Vízi állás létesítésének kiadása

164

Közcsatornára történő bekötések elbírálása, felügyelete (Vízmű intézi)

165

Vizek kártételei elleni védelem és védekezés szervezése

166

Ár és belvízveszély elhárítása

167

Csatornába bocsátható káros anyag határérték megállapítása

168

Bírság kiszabása a csatornába bocsátott, határértéket meghal. menny. káros anyag miatt

169

Közkifolyók és tűzcsapok áthelyezése, megszüntetése

170

Vízvezetési szolgalom alapítása

171

Vízügyi beruházások menedzselése

172

Víz- és csatornadíjak megállapítása

173

Közvilágítás fejlesztése (szaporítása, bővítése)

174

Fizető parkolási rendszer kialakítása, szervezése

175

Forgalommal kapcsolatos panaszok feldolgozása

176

Baleset megelőzésben közreműködés

177

Forgalomszabályozásra javaslattétel

178

Városi tömegközlekedési rendszer jóváhagyása

179

Járdák építésének, használatbavételének megszervezése

180

Járdaépítés engedélyezése

181

Járdák helyreállításának megszervezése

182

Közlekedési beruházások előkészítése

183

Közlekedéssel kapcsolatos beruházásokról költségvetési tervezet készítése

184

Halotthamvasztó szakmai ellenőrzése

185

Halotthamvasztóval kapcsolatos panaszkezelés

186

Intézményi költségvetés elkészítése

187

Központi költségvetés elkészítése

188

Bevételek kezelése

189

Csekknyomtatás

190

Társiroda határozatának bevitele a KINCS-be

191

Fizetési felszólítások küldése

192

Munkáltatói támogatások

193

Szabad pénzeszköz elhelyezése

194

Adminisztratív feladatok

195

Jelzálog bejegyzése a Földhivatalnál

196

Kamatszámítás

197

Értékpapír nyilvántartás

198

Adóbevallások készítése

199

Beruházások, felújítások, alapok kezelése

200

Beruházások, felújítások kifizetése számla alapján

201

Beruházások, felújítások, alapok kifizetése megállapodás alapján

202

Működéssel kapcsolatos kiadások

203

Igazgatási kiadások

204

Támogatások

205

Segélyek

206

Önkorm. lakások ért. lebony. kifizetése

207

Hiteltörlesztésekhez kamatok kifizetése

208

Hitelállomány nyilvántartása

209

Hitelek lehívása

210

Befektetett eszközök, készletek bevételezése

211

Főkönyvi könyvelés

212

Eredeti és módosított előirányzatok könyvelése

213

Negyedévenkénti infó jelentés elkészítése

214

Beszámoló készítés

215

Adatszolgáltatás főkönyvi könyvelésből

216

Adott ellenőrzési program összeállítása

217

Éves ellenőrzési program összeállítása

218

Vizsgálat megnyitása

219

Ellenőrzés lezárása

220

Revizori jelentések felülvizsgálata

221

Záró tárgyalás levezetése

222

Év végi feladatok

223

Előterjesztések készítése

224

Helyi adók kivetése

225

Idegenforgalmi (beszedéses) adó kezelése

226

Gépjárműadó kivetése

227

Helyi adók ellenőrzése

228

Gépjárműadó ellenőrzése

229

Adóbehajtás

230

Cím ellenőrzés

231

Ingatlan vagyon felkutatás

232

Ingatlan végrehajtás

233

Méltányossági kérelem kezelése

234

Gépjárműadó méltányossági kérelem

235

Idegen helyről kimutatott tartozások kezelése

236

Postázás

237

Iktatás (közgazdasági iroda)

238

Visszaérkezett tértivevények és át nem vett határozatok feladata

239

Adóbefizetés könyvelése

240

Családfenntartói igazolás kiállítása, elbírálása

241

Bevonulási segély intézése

242

Katonai családi segély elbírálása

243

Kieső idő térítési díja

244

Sorozó bizottság felállítása

245

Jövedelempótló támogatás iránti kérelem elbírálása

246

Jövedelempótló támogatás visszakövetelése

247

Jövedelempótló támogatás felülvizsgálata

248

Lakásfenntartási támogatások elbírálása

249

Adósságrendezés közüzemi hátralékkal rendelkező magánszemélyek részére

250

Átmeneti segély igénylése

251

Közgyógyellátási igazolványok kiállítása

252

Közgyógyellátási igazolvány elvesztése

253

Temetési segély elbírálása

254

Köztemetés szervezése

255

Ápolási díj elbírálása

256

Ápolási díj felülvizsgálata

257

Ápolási díj visszakövetelése

258

Vak személyi járadék elbírálása

259

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

260

Mozgáskorlátozottak parkolási engedélyének elbírálása

261

Gépkocsi átalakítási támogatási kérelmek elbírálása

262

Gépkocsi szerzési támogatás elbírálása

263

Intézeti beutalások elbírálása

264

Emelt szintű idősek otthonába utalás

265

Méltányosság emelt szintű id. otthonába térítési díj ügyében.

266

Rendszeres szociális segély A) pontos

267

Rendszeres szociális segély A)pontos felülvizsgálata

268

Rendszeres szociális segély A) pontos visszakövetelése

269

Rendszeres szociális segély C) pontos elbírálása

270

Rendszeres szociális segély C)pontos felülvizsgálata

271

Rendszeres szociális segély C) pontos visszakövetelése

272

Időskorúak járadékának elbírálása

273

Időskorúak járadékának felülvizsgálata

274

Időskorúak járadékának visszakövetelése

275

Cukorbeteg támogatás elbírálása

276

Cukorbeteg támogatás felülvizsgálata

277

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás elbírálása

278

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás felülvizsgálata

279

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás visszakövetelés

280

Élelmezés térítési díj támogatás elbírálása (napközi)

281

Élelmezés térítési díj támogatás felülvizsgálat

282

Élelmezés térítési díj támogatás visszakövetelése

283

Lakásépítési, lakásvásárlási igények döntés előkészítése

284

Lakásépítési, lakásvásárlási igények pénzügyi elmaradásai

285

Lakásépítési, lakásvásárlási igények átvitel intézése

286

Megvált. munkaképességű dolgozó nyilvántartása, életvez. segítése

287

Ellátási körzetek kialakítása

288

Alapellátás fenntartásához kapcsolódó feladatok koordinálása

289

Foglalkozás EÜ ellátás szervezése közalkalmazottak körében

290

A városban zajló egészségügyi ellátás megszervezése

291

Közforgalmú gyógyszertár létesítésének koordinálása

292

Eü feladatokra megbízási szerződés menedzselése

293

Alapellátásban dolg. vállalkozó orvosok működésének felügyelete

294

Működési engedélyek menedzselése

295

Szociális vállalkozások működési engedélyeinek menedzselése

296

Hadirokkant pénzbeli ellátásának elbírálása

297

Hadirokkant pénzbeli ellátásának felülvizsgálata

298

Hadirokkant pénzbeli ellátásának visszakövetelése

299

Társhatósági megkeresés intézése

300

Drogmegelőzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása

301

Szakmai kapcsolattartás a társhatóságokkal

302

Külföldi állampolgárok betegellátási díjak mérséklése, elengedése

303

Intézményi beszerzések és felújítások menedzselése

304

Szoc., EÜ, és GYV támogatással kapcsolatos tervezési feladatok ellátása

305

Ágazaton belüli költségvetési előir. átcsop. javaslat

306

Intézmények rendelkezésére álló előirányzatok alakulás figyelése

307

Önkormányzat által fenntartott intézmények szakmai felügyelete

308

Ágazatot érintő helyi rendeletek előkészítése

309

Törvény és rendelettervezetek véleményezése

310

Érdekképviseletei szervekkel kapcsolattartás

311

Intézményvezetői pályáztatás megszervezése, lebonyolítása

312

Adatgyűjtés

313

Adatszolgáltatás

314

Fellebbezés másodfokon (CSM Közigazgatási Hivatal)

315

Fellebbezés másodfokon (Közgyűlés)