Betöltés...
 

Távügyintézés - Melléklet - Jogszabályi hivatkozások

Törvények, rendeletek, utasítások

1995. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

(Magyar Közlöny 56. kötet, 1995.06.30.)

ezen jogszabály felhatalmazása alapján adta ki a BM köv. rendeletet!!

38/1998. (IX. 4.) BM rendelet

a helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról

(Magyar Közlöny 80. kötet, 1998.09.04.)

7/2002. (III. 12.) BM rendelet

a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről

(Magyar Közlöny 34. kötet, 2002.03.12.)

233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet

a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról

(Magyar Közlöny 139. kötet, 2001.12.10.)

241/1997. (XII. 19.) Korm. rendelet

az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet

a minősített adat kezelésének rendjéről

(Magyar Közlöny 56. kötet, 1995.06.30.)

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet

az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról

(Magyar Közlöny 30. kötet, 1999.04.14.)

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről

(Magyar Közlöny 62. kötet, 1994.06.08.)

2205/2003. (IX. 4.) Korm. határozat

a közigazgatási szervek egységes iratkezelési szabályozásának koncepciójáról

(Magyar Közlöny 38. kötet, 2003.09.04.)

9/2003. APEH utasítás

az elektronikus aláírás alkalmazásával teljesített, elektronikus úton benyújtott bevallásokkal és adatszolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozásról

2001. évi XXXV. törvény

az elektronikus aláírásról

45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól

(Magyar Közlöny 31. kötet, 2005.03.11.)

3/2005. (III. 18.) IHM rendelet

az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

(Magyar Közlöny 33. kötet, 2005.03.18.)

15/2001. (VIII. 27.) MeHVM rendelet

az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról

(Magyar Közlöny 94. kötet, 2001.08.27.)

2004. évi CXL. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

1992. évi LXIII. törvény

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

(Magyar Közlöny 116. kötet, 1992.11.17.)