Betöltés...
 

Távoktatás

Miért fontos a távoktatás?

Az élethosszig tartó tanulás, azaz  a beiskolázás előtti kortól a nyugdíjasévekig tartó tanulás kiemelt fontossággal bír egy ország munkaerőpiacának versenyképessé tételében. Ezt ismeri el az Európa 2020 stratégia is, amely a formális oktatáson túl kiemeli az informális, és a hagyomános, tantermi oktatáson túl kiemeli a távoktatás, ma már szinte kizárólagosan elektronikus távoktatás fontosságát. 

Definíció

Távoktatásnak egy irányított, önálló tanulásra építő oktatási folyamatot nevezünk. Az elektronikus távoktatás - valójában táv-tanulás, e-learning - a távoktatás egyik, ma már dominánsan működő fajtája.

Jellemzői

 • A tanuló sokkal inkább a tanulási folyamat kiindulópontja, részese. Sokkal aktívabb szerepet vállal a tanulási folyamat kialakításában és lebonyolításában
 • A tananyag könnyen alakítható a célcsoportokhoz, és többféle médiumon keresztül juthat el a tanulóhöz
 • A tanuló önállósága magas, nagy az önálló tanulási idő, és egyéni haladási ütemben tanulhat a tanuló. Ezáltal a tanuló felelőssége is sokkal magasabb a saját tanulmányaiért.
 • A távoktatási formákban az önellenőrzés lehetősége adott.

 

Típusai

A helyszín alapján: A távoktatás lehet tiszta távoktatás, ahol a tananyag elsajátítás teljes módon a tanuló otthonában történik, illetve egyre elterjettebbek az ún. kombinált módszerek, ahol tantermi oktatási helyzetek - amelyek készségek elsajátítására alkalmasabbak - egészítik ki a távoktatásos helyzeteket.

A használt eszköz alapján: a) Hagyományos, papíralapú: ez egyre kevésbé van jelen, ám informatikailag kevésbé ellátott régiókban még mindig jelentős lehet. Sokan az elektronikus alapon biztosított tananyagokat máig kinyomtatják, és papíron tanulják. b)  Elektronikus, ezen belül is lehet interneten keresztüli (online) és nem az internethez köthető (offline).  

A kommunikáció időbeli ütemezése alapján: a) szinkron -egyidőben, különböző helyen - az oktató és a diák közvetlen kapcsolatban áll egymással.   b) aszinkron -különböző időben, különböző helyen - időben egymástól független,lekérdezhető  eseményekre épül. Az aszinkron e-learning esetében egy adott szerver gépen elhelyezett elektronikus tananyag önállóan is feldolgozható, egyéni ütemezésben.   

 

Lehetséges e-learning eszközök

Szinkron e-learning eszközök:

 • Webinar (webkonferencia)programok – pl. Skype
 • Alkalmazás megosztó programok (pl. unyte)
 • Chat-programok
 • oktatási portálon beépített chat-programok  
 • speciális oktatószoftverek
 • megosztott dokumentumok, közös munkafelületek (pl. Google docs)

Aszinkron e-learning eszközök:

 • e-mail
 • oktatási portálokon hozzáférhető tananyagok, beleértve az ún. MOOC (massive open online courses)   kurzusokat, amelyen keresztül akár egyetemi diplomát is lehet szerezni 
 • speciális oktatószoftverek, oktató CD-k
 • online tananyagok (nem portálon hozzáférhetők): online prezentációk, kvízek, dokumentumok, videók (YouTube)
 • newsgroup, RSS, workgroup
 • osztott dokumentumtárak, Pl. Google Drive, Dropbox

 

Kinek és miért előnyös az e-learning?

A tanulónak előnyös, mert:

 • fejleszti a tanulási készségeket
 • a tanulás könnyebben hozzáférhető
 • az idő, a hely és a tempó szabadon választható
 • a tartalom szabadon választható
 • a módszerek és médiumok változatosak
 • mérhetők az eredmények
 • a tanult ismeretek már a tanulás során hasznosíthatók a munkában 

Az oktatásszervezőnek előnyös, mert:

 • szélesedik képzési palettájuk
 • a meglévő képzések színvonala növekszik
 • az időtől és a képzés helyétől függetlenül kiegyenlített színvonalú a képzés
 • rugalmasabb szolgáltatást nyújtanak a partnerek számára
 • költséghatékony
 • lehetségessé, sőt szükségessé válik a munkatársak professzionális módszertani továbbképzése 

A munkaadónak előnyös, mert:

 • lehetővé válik a munkahelyi tanulás
 • csökkennek a munkaidő-kieséssel járó költségek, alacsonyak a képzés költségei
 • országosan kiegyenlített tartalmú és színvonalú tudást eredményez
 • a képzés bármikor történhet, a színvonal változatlan
 • különböző képességû embereket szolgál
 • az alkalmazottakat felszabadítja más szerepekre
 • az új ismeretek javítják a munka eredményességét 

Kiindulási pontok...

Online képzések